Blogg

Web Data Collector – ett lätt och förmånligt sätt att samla nätdata

Insamling av data från olika kanaler - webbplatser, applikationer, köpta och sociala medier - så täckande och effektivt som möjligt - är på agendan hos allt flera företag. Data är fundamentet för kunskapsbaserad ledning, en råvara för analysens algoritmer.

Houston Analytics’ Web Data Collector (WDC) är en kostnadseffektiv lösning som baserar sig på användning av öppen källkod för insamling av webbdata på cookienivå. Med hjälp av WDC är det lätt att samla in data från olika kanaler för att få till stånd en 360-kundvy. Vid behov kan data också kombineras till exempel med data från en traditionell kvartersbutik.

En absolut fördel med WDC är förmånligheten jämfört med de vanligaste konkurrerande produkterna: ibland är priset bara en tredjedel av andra motsvarande alternativ. Till skillnad från gratisversionerna stöter man inte på gränser för varken kapacitet eller egenskaper. Data lagras på exakt nivå i ett moln för omedelbar och senare användning, vilket möjliggör bl.a. analyser, exakt hänsyftning, bedömning och optimering. Så här kan t.ex. marknadsföringen tas till en helt ny precisionsnivå.

Ett bra praktiskt exempel på det mervärde som WDC medför är case nätbutikens nyhetsbrev. När kunden blir intresserad av något innehåll i det nyhetsbrev han/hon fått och klickar sig till nätbutiken, identifierar WCD besökaren med hjälp av cookien. Så här kan besökaren länkas till sin egen tidigare historik på webbplatsen och utbudet som är riktat till besökaren kan optimeras bättre. Samtidigt kan man modellera köpbeteendet hos kunder av olika typer och utveckla nyhetsbrevet till att bättre motsvara enskilda kunders behov på individnivå. Detta lyckas, eftersom kundvägen kan sparas på en exakt nivå med hjälp av WDC.

I affärsverksamhet är tiden ofta en kritisk faktor både försäljnings- och kostnadsmässigt. WDC:s absoluta trumfkort är snabbheten. Insamlade data fås i bruk efter behov på 1–15 minuter, vilket möjliggör flerkanaliga kanalåtgärder i realtid.

För trovärdigheten är det väsentligt att de data som samlats i WDC inte överlåts eller säljs till andra än den kund som samlat data. Så här bevarar man också konsumentkundernas förtroende i en tid då EU:s nya dataskyddsförordning får många kunder att fundera över hur de data som de utlämnat kommer att användas.

Pricken över i:et är att WDC lätt kan integreras till befintliga rapporteringssystem. Så här går hela ibruktagningsprocessen smidigt, från insamling av data till aktivt utnyttjande av informationen.

http://houston-analytics.com/yhteystiedot/