Blogg

WDC hjälper till att utveckla digitala tjänster inom hälsovården

“Den offentliga sektorn har på bred basis vaknat till möjligheten att erbjuda digitala tjänster i kundservicen. En orsak till detta är säkert att konkurrensen ökar i rask takt också inom den offentliga sektorn”, konstaterar CEO Tuomas Törnqvist från Kouta Media.

- Både den privata och offentliga sektorn vill erbjuda kunden bättre service även på nätet. Detta förutsätter noggrannare information om kundens beteende. Traditionellt har man använt Google Analytics för att öka förståelsen om kundbeteendet. Frågan är då vem som äger informationen. Förutom den offentliga sektorn är frågor kring ägandet av insamlade data under kritisk granskning också till exempel inom finansbranschen, fortsätter Tuomas.

Kouta Media har valt Houston Analytics WDC (Web Data Collector) till sitt servicepack. WDC är en kostnadseffektiv lösning för insamling av datafrån olika webbsidor och tjänster när det gäller cookies. Data lagras i ett moln på en exakt nivå för aktuell och senare användning och möjliggör på så sätt en kontinuerlig utveckling av servicen utgående från kundens behov samt analyser, inriktning av kommunikation och optimering.

- Enligt vår erfarenhet lämpar sig WDC väl till exempel för hälsovården, där webbtjänster nu utvecklas intensivt inför social- och hälsoreformen. Ju fler tjänster digitaliseras, desto viktigare är det att förstå kundens beteende. Genom data som insamlats med hjälp av WDC och rapportering kan man göra tjänsten mer kundinriktad, hjälpa kunden att hitta den önskade informationen snabbare och utveckla innehållet, specificerar Tuomas.

När ägandet av data är en kritisk fråga vid utveckling av kundservicen på nätet, är WDC en överlägsen, kostnadseffektiv lösning.

http://blogg.houston-analytics.com/blogg/web-data-collector-ett-latt-och-formanligt-satt-att-samla-natdata