Blogg

Vill du att datahanteringen blir smidig?

Data ackumuleras allt snabbare i såväl de interna som de externa system en organisation använder sig av. Dessa data borde smidigt föras från systemen över till beslutsfattandet inom affärsverksamheten. Mångfalden av befintliga data är ändå en utmaning som i praktiken orsakar många gråa hår och hjärtklappning vid varje databerikningsprojekt. Känns det bekant?

Ett fungerande svar, som möjliggör smidig insamling och synkronisering av mångahanda dataströmmar, är Houston Analytics Analysfabrik. Den erbjuder en plattform för nya affärstjänster och eliminerar organisationens arbete med hantering och underhåll av infrastrukturen. Tjänsten är en molnbaserad, kostnadseffektiv serviceprodukt som förutom analys även möjliggör interaktion i realtid samt införing av AI i affärsverksamheten. Den fungerar alltså väl för många syften.

Jack Welch, långvarig styrelseordförande och VD för General Electric, har någon gång träffande sagt att vi bara har två typer av konkurrensfördel: att lära oss om kunden snabbare än våra konkurrenter eller att omsätta kundens behov i bättre tjänster snabbare än våra konkurrenter.

Fredman Group har insett detta mycket väl. Som föregångaren i sin bransch har Fredman Group som vision att eftersträva det perfekta köket och kämpa för de bästa smakerna. Målet med deras nya övergripande servicemodell för proffskök, Chefstein, är att skapa kunskapsbaserade, smarta miljöer. Chefstein är därför en analyspartner för kök och dess grundpelare är Houston Analytics Analysfabrik. Mer information om Chefstein finns via länken nedan.

Chefstein är ett utmärkt exempel på hur man med smidig behandling av data både kan förbättra servicen och skapa helt nyaffärsverksamhet. Låt alltså oss stå för datainsamlingen och lösa bekymren kring synkronisering, så ser du möjligheterna i dina data.