Blogg

Vi älskar utmaningar!

Houston Analytics är ett ambitiöst och snabbväxande företag med kreativ och erfaren personal som erbjuder lösningar och tjänster för avancerad analys och beslutsstöd. Vi applicerar artificiell intelligens, maskininlärning, IoT, prediktiv analys och optimering för ett effektivt och optimalt beslutsfattande i vardagen, även i automatiserad form.

Det största värdet uppnås när vi kombinerar den prediktiva analysens intelligens med den preskriptiva analysens optimeringskapacitet. Vi kallar det ”Precision Analytics”.

Vi har lång erfarenhet från retail-branschen men även goda referenser från tillverkande industri, finans, media m fl. Vår ledstjärna är snabbt affärsvärde genom väl planerade, agila projekt.

Vi genomför workshops med företagsledning, marknad, sälj m fl delar av företaget. Under dessa möten kvantifierar vi affärsvärdet som erhålls genom att ”bädda in” och automatisera avancerad analys i de ordinarie processerna. Självklart hjälper vi till med att implementera lösningen.

Det kan gälla vitt skilda områden som: optimering av underhåll av komplexa produktionsmiljöer (IoT), placering av nästa butik, optimering av prissättning och sortiment, automatisering av budgethantering, insamling av från web och sociala medier på effektivaste sätt eller hur man rekordsnabbt kan komma igång med en AI-baserad personlig kunddialog.

Vi är stolta över att, som enda nordiska företag, ha omnämnts som ”Vertical Specialist” i analysföretaget Forresters rapport från Q2 2017 avseende ”Customer Analytics, Service Providers”.

Utmana oss! Vi älskar utmaningar och har hittills aldrig mött någon vi inte kunnat klara av!

Några exempel på vad vi gjort och erbjuder kan du se här:

Länkar:

Valmet – stora effektiviseringar och besparingar i produktion, kvalitet, energi mm http://blogg.houston-analytics.com/blogg/successful-cooperation

Armstrong One – En automatiserad AI-baserad lösning i molnet för flerkanalig, individuell kunddialog https://www.youtube.com/watch?v=IF0uabVat3E

Web Data Collector – snabb och kostnadseffektiv realtidsinsamling av webdata  http://houston-analytics.com/sv/tjanster/web-data-collector/

www.houston-inc.com www.houston-analytics.com

https://youtube.com/watch?v=L3Dbb8-XmSI