Blogg

Vad innebär artificiell intelligens för administrationen av lokaler?

Med hjälp av artificiell intelligens kan lokaler administreras på butiksnivå och således på ett optimerat sätt betjäna denna butiks kunder och vardag. För närvarande administreras lokaler ofta på kedjenivå med beaktande av butikens storlek och eventuellt efterfrågepotentialen i influensområdet. Då kräver placeringen av varor i hyllorna utöver händer även flexibilitet – och resultatet är inte alltid optimalt.

Artificiell intelligens kan underlätta arbetet på butiksnivå och effektivisera försäljningen. Detta lyckas om artificiell intelligens utrustas med regler för administration av lokaler och dessutom med data på butiksnivå: bl.a. produktspecifik försäljning och hyllösningarnas detaljer.

I allmänhet blir det rusning vid försäljningsdiskarna, vilket rentav kan vara ett hinder för försäljningen. Läget blir bättre om utmaningen beaktas i planeringen. En butiksspecifik optimeringslösning med hjälp av artificiell intelligens placerar ofta produkterna på mer fungerande platser och optimerar informationen om hyllplaceringen på butiksnivå med beaktande av helheten.

På detta sätt uppnår man en situation där administrationen av lokaler betjänar både den enskilda butikens och kundens behov och inte bara fungerar bra i genomsnitt. Utnyttjandet av artificiell intelligens i administrationen av lokaler gör det möjligt att använda ytan effektivare, minskar svinnet, påskyndar placeringen av varor i hyllorna och frigör därigenom tid för kundservice.

Pröva på framtiden redan nu!