Blogg

Tråden som binder ihop uppgifterna

På TV löser man brott genom att förena bilder på människor med en röd tråd på en väggstor tavla. Talrika knappnålar beskriver bland annat människornas handlingsmönster och inbördes relationer. Vad kriminalkommissarie Poole i serien Mord i Paradiset inte kom att tänka på var en IBM i2/Wex-brygga. Det är alltså frågan om dataverktyget Watson explorer som kopplats till ett i2-analysverktyg med hjälp av Cogniwares integration. I stället för att använda tid för att placera tråden för hand kan man snabbt få resultat med hjälp av ett i2/Wex-verktyg.

Med hjälp av i2 kan man hitta en nål i en höstack: de viktigaste rutinerna och handlingsmönstren, relationerna och affärstransaktionerna mellan människor. Med dess hjälp kan man svara på frågorna vem, vad, var och när. Den bildar en så kallad röd tråd mellan människor på många olika sätt. I2 hjälper att observera vilket slags kontakter olika människor har, vem som känner till flest människor och hur nära relationer dessa har.

Wex i sin tur gör det tunga arbetet, för det ändrar ostrukturerade data till strukturerade. Det går igenom dokument som i strukturerad form kan förflyttas till i2 som analyserar dem och skapar information av detta. I Wex kan man också bilda tidslinjer och hitta till exempel namn på människor, produkter och organisationer. I stället för flera människors arbete behöver dokument inte ens öppnas, utan Wex tar hand om den delen.

Ibland kan det verkligen finnas mycket information. Det är ändå inte meningen att skapa en “annan Google”. I2 hjälper att söka vissa data och skapa ett rätt slags index. I sin helhet skapar i2/Wex-bryggan alltså en bättre analys: Med hjälp av Wex struktureras informationen till en mer lätthanterlig form och tas till i2 för analys. Med dess hjälp kan man effektivare gripa busarna.