Blogg

Nya tider för Marketing Automation - ingen mer svett och tårar

Marketing Automation är ett av de heta orden på modet. Fördelarna motiveras med effektivitet och träffsäkerhet. Sanningen ser ofta annorlunda ut. Traditionellt sett kräver användandet av Marketing Automation ett robust IT-system och genomförandet av marknadsföringen förutsätter smidigt samarbete med analytikerna. Om man ändå lyckas få dessa två processer att fungera tillsammans är frågan om man hinner få igång det så snabbt som marknadsföringsinsatsen kräver? 

Det kan gå trögt att bygga ett robust kundanalyssystem och koppla det till marknadsföringsautomationen. Enklare är det om man bygger in analysen i sjävla automationsprocessen. I Armstrong One-molntjänsten finns 24 färdiga koncept för kundens köpväg. Där hittar systemet den önskade målgruppen i rätt tid och genomför kampanjen bokstavligen automatiskt.

Marknadsföringen underlättas med avancerad analys

- Om man som marknadsförare vill gå analysvägen, dvs. förutse potentialen för efterfrågan och arbeta kundorienterat, behöver man rätt verktyg för detta. De konventionella Business Intelligence verktygen räcker inte – den rätta lösningen är Advanced Analys, säger Antti Syväniemi, VD för Houston Analytics.

Med Advanced Analys menar Syväniemi datautvinningsverktyg som använder algoritmer. Ett sådant verktyg är till exempel IBM:s SPSS Modeller med vilken man kan skapa automatiserade standardprocesser för att kunna fatta effektiva beslut.

- Traditionellt sett görs Marketing Automation utan inbyggd analys. I Armstrong One har våra analytiker byggt analysmodeller för kundens köpresa med hjälp av IBM PCI, dvs. Predictive Customer Insight-lösningen, i vars verktygslåda finns bl.a. SPSS Modeller. Med ett koncept som visar på kundens köpresa kan man man få fram data från olika kanaler där man möter sin kund, t.ex. SMS, epost, sociala medier och data från både kvartersbutiken och nätbutiken. 

- När analysprocesserna i marknadsföringsautomationen är på banan,  behövs inte analytikerna för daglig uppdatering av kampanjer. Marknadsavdelnigen kan å sin sida koncentrera sig på viktigare saker, dvs. kampanjernas innehåll. Det är frågan om en enorm tidsbesparing och förbättring av precisionen, säger Syväniemi.

Lösningen kan börja användas inom ett par veckor

Oftast är den största tröskeln för börja med Marketing Automation all den tid som projektets IT-sida kräver – och investeringskostnaden. Armstrong One är en smidig molntjänstlösning, som kan börja användas inom ett par veckor utan ett svettigt IT-projekt. Tjänsten har kombinerats med två molnbaserade lösningar: Houston Analytics’ analysmodellering och danska Agillics programvara för marknadsföringsautomation.

- I flerkanalig marknadsföring ger kombinationen av prognostisk analys och marknadsföringsautomation kommersiella aktörer ett avancerat verktyg för hantering av kundrelationer. Till exempel i en kvartersbutik kan man inrikta den digitala marknadsföringen efter kundens position, vilket är ett bra exempel på flerkanalighet, beskriver Syväniemi.

Ett definitivt plus med tjänsten är prissättningsmodellen. För tjänsten betalas en månadsavgift som baserar sig på antalet existerande koncept och slutkunder. Som billigast får man tjänsten för drygt 3000 € per månad. Man kan alltså pröva tjänsten även om man har en mindre budget.

- Inte heller priset behöver längre vara ett hinder för kundorienterad, flerkanalig, analysassisterad, automatiserad marknadsföring. Vårt mål har varit att skapa ett lättanvänt verktyg som möter marknadsföringens behov så bra som möjligt. Kundresponsen från Storbritanniens och Danmarks marknad visar att vi har lyckats bra med det, ler Antti Syväniemi förnöjt.