Blogg

Använd sommarens energi och data

Semesterperioden är över, och de flesta har återvänt till arbetet fulla av energi. Ledningen funderar eventuellt på strategiska frågor: nya idéer och perspektiv uppstår nästan av sig själv. Men hjärnverksamheten är piggare även på andra håll i organisationen, där déerna kring kundrelationer, försäljning, personaladministration, produktion och marknadsföring sprudlar. De flesta idéerna kräver dock grundlig bearbetning och fakta. Då handlar den viktigaste frågan nästan alltid om data – åtminstone i företag som går i spetsen för användningen av information: Vilka data behövs för bearbetning och bedömning av idéer? Vilka data är tillgängliga via egna datalager, vilka måste hämtas utifrån?

Utvecklingen av affärsverksamheten baserar sig på data och avancerad analys. Strategiskt arbete är fumlande utan prognosmodeller som åtminstone baserar sig på ekonomiska data med vars hjälp man kan få en uppfattning om olika besluts konsekvenser enligt typen vad händer om. Å andra sidan vill den högsta ledningen i allt högre grad att ekonomiska data ska kompletteras med data relaterade till kundrelationer och trender – källan kan till exempel var externa data som ger mervärde, undersökningar, information på webbplatser eller diskussioner i sociala medier. Då är vi redan på väg mot ett företag som leds med data – ledning och utveckling av företagets konkurrenskraft med hjälp av avancerad analytik och artificiell intelligens.

Största delen av företagen befinner sig dock fortfarande i en situation där data är splittrade i olika datalager och där man inte kan utnyttja data på ett övergripande sätt. Världen eller modellen för utnyttjande av företagsdata blir inte klar över en natt, men det är värt att utnyttja den förhöjda energinivån efter sommaren. Det gäller att fokusera på affärsverksamhetens behov – och snabba resultat, så att engagemanget inte drunknar i brådskan på hösten.

Engagemang är dock inte allt. Det behövs också kompetensutveckling på alla företagsnivåer och funktioner – och förmåga att välja professionella partners i utvecklingen. Vi fick en konkret påminnelse om vikten av kompetens i mitten av sommaren då statsminister Stefan Löfvens regering råkade ut för en regeringskris på grund av en informationsläcka. Det gäller att åtminstone att hålla aktuella dataskydds- och informationssäkerhetsfrågor på agendan för dataprojekt.

Nu när sommarenergin sprudlar är det dags att rikta blicken mot framtiden och sätta effektiviseringen av utnyttjandet av data på agendan. Den bästa satsningen på konkurrenskraften!