Blogg

Nordic analys- och AI-kunnande uppskattas över hela världen

För fem år sedan var utgångspunkten för finska Houston Analytics första strategi en prognos om att de närmaste årens utveckling inom analys och artificiell intelligens kommer att slå igenom på bred front som fokus för affärsverksamhet. Det mål som ställdes upp var att företaget, när den dagen kommer, ska vara redo och så välkänt att också de största företagen i sin bransch på andra sidan jorden, till exempel i Australien, ska finna Houston Analytics och välja företaget som sin serviceleverantör.

- I oktober 2018 fyllde vi fem år. Då uppnåddes också vårt ursprungliga mål: ett australiskt företag, som är världsledande inom sin bransch, blev kund hos oss. Det är ett tecken på en självuppfyllande profetia. Men även ett tecken på att Nordic analys- och AI-kunnande uppskattas över hela världen, säger Houston Analytics VD Antti Syväniemi entusiastiskt.

År 2018 innebar ett tydligt genombrott för den artificiella intelligensen: AI sattes på allt fler företags agendor, men blev också ett samtalsämne bland folk. I Finland bidrog A. Merilehtos utmärkta bok Tekoäly (artificiell intelligens) till den här utvecklingen. Boken populariserade och konkretiserade den artificiella intelligensens betydelse.

- Personligen anser jag att det är väldigt viktigt att Finland intar ställningen som ledande land inom artificiell intelligens Redan det att den artificiella intelligensen flyttat ut ur sin IT-bubbla och hamnat på agendan för affärsverksamhet är ett steg i rätt riktning. AI-verktyg kommer att få enorm betydelse för såväl företagsvärlden som samhället i stort. Därför hoppas jag att diskussionen om möjligheterna med artificiell intelligens, men också om de förändringar den leder till, kommer att föras öppet och på bred front, understryker Antti Syväniemi.

År 2019 blir för Houston Analytics ett år av snabb tillväxt, internationalisering och produktion av allt innovativare AI-lösningar. Houston Analytics team kan agera när ropet lyder: Houston, we have a problem.