Blogg

Så ökade MTV Katsomo sin kundförståelse med Big Data

Precis som i en traditionell butik avgörs framgången på nätet av det rätta utbudet. Förståelse för kundernas nätbeteende är därför en av hörnstenarna för digital affärsverksamhet – för att därigenom kunna förbättra kundrelationer och utveckla verksamheten. Läs om hur finska MTV Katsomo tog hjälp av Big Data för att skapa mervärde för Total Sport-kunderna.

MTV Katsomo erbjuder bl a sportsändningar och sportrelaterade artiklar på webben. Eftersom företaget hittills inte hade haft någon Big Data-miljö var det svårt att hantera de stora datamassorna och se några mönster i den kundrelaterade information kopplad till Total Sport-paketet. För att öka sin förståelse för hur konsumtionen av paketets innehåll egentligen såg ut, initierade därför MTV Katsomo ett Big Data-projekt tillsammans med Houston Analytics, experter på informationsbaserat ledarskap.

Mål: ökad lojalitet

Projektets centrala målsättning var ökad kundlojalitet, något som skulle uppnås genom rätt innehåll och ett optimalt utbud av olika idrottsgrenar. Eftersom utbudet är brett i MTV Total Sport-paketet, var det därför lika viktigt att förstå de olika idrottsgrenarnas tittarsegment som olika kombinationer av dessa, speciellt gällande säsongsbetonade idrotter för att förhindra kundbortfall efter säsongens slut.

Det första steget var en ökad kundförståelse, vilket uppnåddes genom användarmallar. Några av de områden som kartlades var kundrelationernas längd, intresse per idrottsgren, säsongsfluktuationer och användarnas aktivitet.

Konsumtionen kan förutses

Efter dessa grundläggande analyser gick projektet in i en mer utmanande fas; byggandet av prognosmallar. Mallarna används till att förutspå sannolikheter gällande bl a tittaraktivitet per idrottsgren, nuvarande kunders beställningar och återvändande kunder, information som sedan skulle användas för att skapa ett innehåll som tilltalar kunderna bättre och därmed förlänger kundrelationerna.

  • Projektet öppnade verkligen ögonen, säger Ilkka Pornan, Head of online analytics at MTV3 Internet analytics. Det hjälpte oss att förstå och identifiera hur sambandet mellan olika idrottsgrenar inverkar på kundernas köpbeslut gällande Total Sport-paketet. Baserat på dessa resultat vet vi nu vilka kundsegment vi ska rikta oss till med ett klarare budskap gällande såväl innehåll som timing.

Minskad komplexitet

MTV Total Sport-paketets Big Data-projekt resulterade också i en ytterligare fördel, eftersom företaget kunde rationalisera datastrukturerna: all data som inte innehöll viktig information ur ett kundrelationsperspektiv eliminerades och 80 datafält reducerades till 10. Det tunga insamlingsskedet av data blev därefter betydligt enklare.

Ville Laitinen har tidigare verkat som analytiker inom detaljhandeln. I sin nuvarande roll som CIO för Houston Analytics Oy hjälper han organisationer bland annat att utnyttja stora datamassor för att bygga bättre prognosmallar.

Houston Analytics är grundat av experter på informationsbaserat ledarskap. Genom att kombinera data med beslutsfattande lotsar Houston Analytics sina kunder till marknadsledare inom sina branscher.