Blogg

Så når du snabba resultat inom IoT och analys

Föreställ dig en bil som aldrig går sönder och som inte servas bara för säkerhets skull, utan själv flaggar när det är dags för service. Det här är bara ett exempel på vad Internet of Things kan betyda rent praktiskt. Houston Analytics, som har lång erfarenhet av informationsdrivet ledarskap, menar att lyckade IoT-projekt handlar om nulägesanalys, agila mallar och automatisering.

Genom att samla in data från saker och processer, och använda den på rätt sätt, går det att uppnå stora effektivitetsfördelar. Uppskattningsvis är det dock bara färre än hälften av de nordiska företagen som har kommit igång skarpt med IoT. De flesta associerar IoT, och speciellt analys, med omfattande automatiseringsprocesser och åratal av arbete – innan några resultat kan skönjas. Fast så behöver det inte alls se ut.

Tekniska utvecklingssprång, som ändrar affärsprocesser eller hela -modeller, kräver alltid en stark kunskapsbas, inlärning och strategiska beslut. Då är det är ofta smart att ta ett litet steg i taget snarare än ett jättekliv direkt. Samtidigt är det viktigt att uppnå snabba resultat – och att utnyttja faktumet att det redan nu samlas enorma datamängder från de mest skilda källor; apparater, produktionsprocesser, service, produkter, användare och omgivning.

  1. Förstå nuläget med hjälp av analyser

Hur göra då? Det rätta – och lättaste – sättet att komma igång med ett automatiserat, informationsbaserat ledarskap är att göra en djupdykning med hjälp av existerande data. Målsättningen är tydlig: att hitta och berika data och omvandla det till beslutsstödjande information. Då får du svar på affärskritiska frågor, samt bildar dig en uppfattning om prognosmallar för en effektivare verksamhet. Processen tar mellan några veckor och en månad och bringar klarhet i vilka förutsättningarna, samt gör det lättare att skapa en gemensam uppfattning om nästa steg. Arbetet synliggör även projektets flaskhalsar.

  1. Bygg agila mallar

Efter en nulägesanalys är det dags att bygga en mall för informationsbaserat ledarskap. För att lyckas krävs ett nära samarbete mellan verksamheten och analyserna. Agilitet är den bärande principen i implementeringsskedet: den för affärsprocesserna kritiska informationen kan tas i bruk omedelbart utan automationsprocess. I nästa steg tas prognosmallarna i bruk för att möjliggöra en effektivare verksamhet, t ex gällande underhåll eller andra processer.

  1. Nå effektivitet genom automatisering

När mallen för ett informationsbaserat ledarskap är skapad, går det att framskrida steg för steg med automatiseringen. Den grundläggande principen “de stora vinsterna tas hem direkt, de mindre hinner vänta” lämpar sig väl även här. Målsättningen med detta skede är att göra informationen så lättillgänglig som möjligt för beslutsfattarna.

En agil och lönsam IoT-implementering

Vad resulterar då ett lyckat IoT-projekt i? Jo, att rätt information kan utnyttjas för att förutspå och effektivera processer. Ett bra exempel på ett sådant projekt kommer från pappersindustrin, där underhåll av pappersmaskinen är en kritisk framgångsfaktor; genom att optimera underhållets tajming och innehåll påverkas nämligen hela produktionslinjens effektivitet och kostnader markant. Valmet, en global leverantör av teknik, automation och service inom massa-, pappers- och energiindustrin, arbetade tillsammans med Houston Analytics i ett projekt för att möjliggöra kontinuerlig analys av pappersmaskinerna. Resultatet blev en snabbare identifiering av problem och möjliga lösningar, vilket ledde till att Valmets kunder kunde göra stora effektivitetsförbättringar och öka kundvärdet.

Juha Raunama är affärsområdesdirektör för Houston Analytics Oy. Han har lång erfarenhet från flera olika branscher när det gäller att utnyttja information som beslutsunderlag.

Houston Analytics är grundat av experter på informationsbaserat ledarskap. Genom att kombinera data med beslutsfattande lotsar Houston Analytics sina kunder till marknadsledare inom sina branscher.