Blogg

Prisfelen förpassas till historien

Automatisering av prissättningsprocesser ligger i tiden, men hot lurar om utförandet är bristfälligt. Det fick även en av världens största affärsbanker, Goldman Sachs, dyrt erfara för ett par år sedan, då den på en dag gjorde en förlust på 100 miljoner dollar i sin automatiserade aktieaffär – orsaken visade sig vara ett systemfel.

Handeln på nätet pågår dygnet runt. I bakgrunden är allt oftare åtminstone delvis automatiserade prissättningsprocesser i gång. Varor kommer och går med fart och utan systematiska processer sker det lätt fel. På nätet tynger ändå ansvaret för att produktuppgifterna och produktpriserna är korrekta, till och med mer än i traditionella kanaler. Enligt Konkurrens- och konsumentverket har konsumenten rätt att förvänta sig att uppgifterna är korrekta, eftersom uppgifterna enkelt kan uppdateras på nätet. Uppgifterna på nätet är därför bindande. Hur kan då fel förhindras effektivt och automatiserat?

Det första steget i en övergång till automatiserad priskontroll är att fastställa gränser för hur mycket priset får avvika från inköpspriset. Om ett pris som genereras av en automatiserad eller manuell prissättning överskrider gränsvärdena, försäkrar sig ett fungerande system automatiskt hos den som publicerat priset om att det är korrekt. Det innebär att en automatiserad prissättningsprocess avbryts vid potentiella prisfel, till exempel i situationer, då priset märkbart underskrider inköpspriset.

En annan förutsättning för en kontrollprocess av en fungerande prissättning är, att systemet har integrerats som en fast del av den faktiska prissättningsprocessen, vilket betyder att en kontroll körs automatiskt innan priset publiceras. För att maximera korrektheten är det bra om det finns ett parallellt system som flera gånger om dagen planmässigt kontrollerar priserna på varorna som lagts ut på webbsidorna.

Ett automatiserat kontrollsystem för priser är ingen rymdvetenskap, utan ett till kostnaderna mycket rimligt basverktyg för publikationsprocessen av dagens priser som är lätt att implementera. Kontrollsystemet är ett bra första steg mot ett automatiserat prissättningssystem, som förutom kontrollfunktionen föreslår priser, visar hur avkastningen och konkurrenternas prissättning ser ut. Rätt förverkligad minimerar automatiseringen mänskliga fel och säkerställer den eftersträvade avkastningsnivån.

Ville Laitinen, CIO, Houston Analytics Oy

Houston Analytics är grundat av experter på informationsbaserat ledarskap. Genom att kombinera data med beslutsfattande lotsar Houston Analytics sina kunder till marknadsledare inom sina branscher.