Blogg

Personlig fördjupning av service i digitala kanaler kräver inte registrering

I dag vill den krävande kunden ha personlig service, men å andra sidan är hon mera på sin vakt än tidigare: till exempel tröskeln till en annorlunda registrering som kräver personuppgifter har höjts. Nästan 90 procent av kunderna varken registrerar sig på en tjänst eller installerar en applikation förrän tjänsteleverantören har vunnit kundens förtroende. Därför är förtroendet allt viktigare för företaget i den digitala världen. När det har vunnits, öppnar sig vägen till gränslöst fördjupande av kundrelationen.

Det är ändå också möjligt att betjäna kunden och fördjupa relationen utan att kunden aktivt registrerar sig. Glome Oy erbjuder en löning där kunden inte behöver registrera sig, dvs. kundens identitet förblir skyddad. Tjänsten ger kunden ändå en GlomeID som kunden kan utnyttja på webbplatsen om hon vill. Med hjälp av ID:n går det smidigt att till exempel fortsätta avbrutna inköp på nätet. Tjänsten gör det också möjligt att identifiera olika apparater med samma GlobeID: användaren av tjänsten kan helt enkelt skicka en länk med vilken hon senare kan återvända till tjänsten med önskad apparat. Om inköp alltså avbryts i mobilen, identifieras kunden genom en länk som öppnats på datorn, och kundresan fortsätter friktionsfritt över apparatgränser. På det viset besluter kunden vart hon vill utvidga Glome-identifieringen.

Glome-egenskapen är en kompis också i det sociala köpandet: länkar kan delas och kommentarer samlas inom kompiskretsen eller t.ex. utnyttjas vid biobesök för att säkerställa platsbokningar. För ett företag som använder Glome innebär ”enkel identifiering” framför allt möjligheten att erbjuda en bättre tjänst som respekterar kundens identitet men också en väg till djupare förståelse av klientskapet: genom att analysera GlomeID-data är det möjligt att uppnå en ny tjänstenivå vad gäller riktad kommunikation och riktat utbud.

Tre av fyra nätanvändare säger att de själv vill kontrollera användningen och delningen av sina data. Nu finns det alltså ett alternativ som uppfyller denna kundönskan och dessutom EU:s nya krav på dataskydd. Glome erbjuder en lösning, där kunden själv definierar identifieringens nivå och omfattning, så att förtroendet kan byggas upp i lugn och ro via goda erfarenheter.

http://www.glome.me

Tommi Havukainen, CAO, Houston Analytics

Houston Analytics är grundat av experter inom informationsbaserat ledarskap. Genom att kombinera data med beslutsfattande lotsar Houston Analytics sina kunder till marknadsledare inom sina branscher