Blogg

På väg mot mera empatiska och effektiva lösningar

Om jag kunde ändra en sak i den här världen, skulle den vara friktionen. Jag skulle vilja avskaffa friktionen. Jag skulle vilja ta bort den mellan företaget och kunden. Jag stöter ofta på tjänster som är smarta i princip men vars tjänsteformgivning inte fungerar. Vi hominider av arten Homo sapiens har en sämre koncentrationsförmåga än guldfiskar, dvs. under åtta sekunder. En friktionsfri tjänst enligt min mission fungerar också med guldfiskens koncentrationsförmåga. För oss som producerar digitala tjänster ska detta vara ett absolut mål för smidig service.

Jag upplever att min egen styrka är att kunna bygga broar mellan kundbehov och teknologi. Den har vuxit fram med hjälp av mitt omfattande nätverk där jag har lärt mig att 1 + 1 kan vara 5. Till exempel en överlägsen teknologi garanterar inte framgång, om tjänsteformgivningen, det visuella, inte fungerar. Genombrottet sker när olika expertiser kombineras. Jag upplevde detta i praktiken för tio år sedan när jag var den enda icke-kodaren i en open source-gemenskap. Det är en fin känsla att upptäcka någonting gemensamt och lyckas. Det är en ständig källa till motivation.

Flest praktiska kunskaper har jag kanske ändå fått i min ryggsäck under mina år som företagare. Man måste vara självstyrd men samtidigt uppkopplad och snabb. Mitt företagsbarn med FO-nummer föddes för sex år sedan påpassligt som ett extra inslag i vardagspusslet och kom att bestämma takten i mitt familjeliv när mina två barn föddes. Man måste lära sig tidshantering genom försök och misstag. Man måste minimera friktionen. Begrava byråkratin.

Det mest konkreta resultatet från tiden som företagare är tillvägagångssättet med anonym personifiering, vars patenterade metod kommer att få riktig god fart i de stormar som orsakas av EU:s dataskyddsförordning GDPR. I den reala världen känner sig var och en ha kontroll över sitt liv, men i den digitala världen förlorar man ofta den här känslan. Men var och en ska ha - också enligt GDPR – rätt att bestämma över sitt eget digitala fotavtryck. Ingen kan ta bort det digitala fotavtrycket, men spelreglerna måste vara så klara och följderna för brott mot dem så påtagliga att GDPR:s mål om ägandet av informationen och därmed känslan av att ha kontroll över ens eget liv blir vardag också i den digitala världen.

Här på Houston Analytics kan jag sätta mig in i möjligheternas värld, dvs. ledning med kunskap. Jag tror att man kommer snabbt i gång med effektivisering när man kombinerar rätt människor med välfungerande modeller. Vi har riktigt bra, paketerade produkter som Web Data Collestor (WDC) och marknadsföringsautomationslösningen Armstrong One, som är spetsad med artificiell intelligens. Jag tror starkt på produktifiering och paketering - utan att glömma bort människan. Målet för arbetet är att alltid betjäna kunden mera empatiskt och effektivt. Det finns alltså tillräckligt med utmaningar, livets salt, i mitt nuvarande arbete på Houston Analytics.