Blogg

På fyra år till analystoppen

IBM har lyft upp Houston Analytics på sin webbplats som en av tre globala IBM SPSS Modeler Partner. Valet är en stor erkänsla till Houston Analytics’ förmåga att producera mervärde åt sina kunder med hjälp av analys. Ett bevis på detta är resultaten på olika affärsområden vad gäller effektivisering av processer och den kunskapsbaserade ledningens betydelse för konkurrenskraften.

I Houston Analytics’ kärna finns den klara visionen från Houston Analytics VD Antti Syväniemi: analysen måste göras till en fast del av vardagens beslutsfattande. Med ökande dataflöden är detta det enda sättet att upprätthålla konkurrenskraften. För att förverkliga denna vision grundades Houston Analytics i oktober 2013.

Samarbetsprojektet med Valmet kan anses ha varit ett genombrott. Från Teradata skaffade Valmet en IoT-plattform med vilken Houston Analytics integrerade en analystillämpning. Med hjälp av data från 6500 sensorer kunde man förutspå underhållsbehovet och på det viset förlänga underhållsintervallen och å andra sidan minska risken för oförutsedda driftstopp. Kundkretsen utvidgades snabbt till olika affärsområden: dagligvaruindustrin, handeln, finanssektorn och internrevisionen.

Idag fokuserar Houston Analytics allt oftare på två saker: molntjänster och artificiell intelligens. Den första betydande tillämpningen med konstgjord intelligens släpptes ut på marknaden i början av år 2017 tillsammans med det danska softwarehuset Agillic. Marknaden för detta med artificiell intelligens spetsade verktyget för marknadsföringsautomation, Armstrong One, är för tillfället Nordeuropa och England.

- Jag tror att våra lösningar med artificiell intelligens och molntjänster kommer att göra vår internationalisering snabbare. Nya målmarknader är för tillfället Tyskland och Förenta staterna. Utsikterna är mycket positiva, kommenterar Houston Analytics’ VD Antti Syväniemi.

Houston Analytics pionjärskap har fått erkänsla redan tidigare: IBM:s Choice Award och finalplatsen i EIT:s Digital Industry-serie har varit ett bevis på expertis av internationell toppklass. Houston Analytics är också med i Forresters rapport Customer Analytics Services Providers 2017, en rapport över de viktigaste aktörerna i branschen.

- Det är fint att vi har kunnat visa att det finns efterfrågan på den finländska analysexpertisen ute i världen. Vi är ett smidigt företag med tjugo års passion för analys och kunskapsbaserad ledning i bakgrunden. Vårt team är av toppklass, säger Syväniemi entusiastiskt.

På bilden Houston Analytics’ VD Antti Syväniemi