Blogg

Optimering av hyllutrymmet återspeglas i resultatet och kundnöjdheten

Tiotusentals produkter, tusentals nyhetsprodukter. Tiotusentals kunder, tusentals utmärkta stamkunder. Hur optimera sortimentet och hyllutrymmet för produkter så att de så väl som möjligt betjänar stamkunderna och tryggar en positiv försäljnings- och intäktsutveckling. Det är en fråga om liv och död för dagligvarubutiker i hypermarketklassen. Lösningen på den krävande ekvationen är i allmänhet en gedigen yrkeskompetens, erfarenhet och ständig alerthet. Farten ökar dock. Därför anlitar åtminstone stora aktörer i världen i allt högre grad analys.

Optimering av hyllutrymmet är ett analysverktyg med vars hjälp man kan synkronisera olika datahelheter, såsom produkter, nyheter, försäljning, kunder, lokaler, konkurrenter och platser för att optimera lokalerna enligt hyllmodul. Med hjälp av exakta hyllbilder är det lätt att tillämpa analysresultaten i vardagen.

I praktiken börjar vägen mot ett optimalt sortiment och hyllindelning med en efterfrågeprognos som återspeglar influensområdet. Med hjälp av försäljnings- och intäktsscenarier kan man beakta de erbjudna nyhetsprodukternas roll samt lösningens övergripande försäljningsmässiga och ekonomiska konsekvenser. Dessutom kan man i modellen utnyttja ostrukturerade data såsom kundrespons och panelresultat, varvid kundnöjdheten ingår i analysen i form av både köpkorgar och kundernas uppfattning. Man behöver inte längre spekulera om eventuella brister i sortimentet, utan kan låta data styra verksamheten.

Å ena sidan bygger allt på en kedjespecifik övergripande syn och å andra sidan på en gedigen butikshelhet. Verktyget för optimering av hyllutrymmet återspeglar butiksplanen med sina hyllmoduler från produktgrupper till produkter och beaktar de butiksspecifika målen och prioriteringarna, ordningen och sortimentet.

Låter det för bra? När mängden produkter ökar, när säsongerna förändrar efterfrågan och nyheterna väller in från alla håll är analys ett alternativ värt att tänka på.