Blogg

Optimering av hyllutrymme kan överlåtas på artificiell intelligens

Rätt sortiment och optimering av hyllutrymme ligger till grund för varje affärs konkurrenskraft. Hur ska man optimera sortimentet och det hyllutrymme produkterna ges så att det betjänar stamkunder så väl som möjligt och samtidigt tryggar en god försäljnings- och intäktsutveckling? Allteftersom efterfrågan fragmenteras och inflödet av nya produkter accelererar, växer svårighetsfaktorn ytterligare för var dag som går.

En fungerande lösning är Optimering av hyllutrymme-verktyget.Det är ett analysverktyg med vars hjälp man kan synkronisera olika datahelheter för att optimera lokalerna enligt hyllmodul. Verktyget utnyttjar bland annat data över produkter, nyheter, försäljning, kunder, lokaler, konkurrenter och platser, men också exempelvis ostrukturerade data som fås in via kundtjänsten.

Vid analysen beaktas såväl ett butiksspecifikt som ett kedjespecifikt helhetsperspektiv. Verktyget för optimering av hyllutrymmet återspeglar butiksplanen med dess hyllmoduler allt från produktgrupper till produkter och beaktar de butiksspecifika målen och prioriteringarna, ordningen och sortimentet. Om det utförs manuellt kräver allt detta otroligt mycket arbete; med andra ord, svett och tårar. Nu gör den artificiella intelligensen det åt oss.

Resultatet av analysen blir exakta hyllbilder som enkelt kan införas i det dagliga uppställningsarbetet. Man behöver inte längre grunna på eventuella brister i sortimentet utan kan låta kunskapen styra verksamheten. Låter det bra?

http://houston-analytics.com/sv/tjanster/optimering-av-hyllutrymme/