Blogg

Mikrotjänster och analys

Mikrotjänstarkitekturen erbjuder flexibilitet och modularitet för alla som arbetar i en IT-miljö: kostnadsbesparingar för direktörer, möjlighet för IT-utvecklare att arbeta på det språk de vill samt nycklar till en effektiv kontroll av servermiljön för DevOps-ingenjörer.

Ett missförhållande i upplägget är de utmaningar ökad storlek på serverarkitekturen medför: I stället för tio kraftfulla servrar kan i framtiden till exempel ett stort webbaserat företags servicearkitektur bestå av hundratals mindre servrar, där var och en av dem bidrar till helheten. Serverleverantörernas standardlösningar räcker ofta inte till för att uppfölja helheten, för att inte tala om att införa analys i processerna. Standardlösningar erbjuder inte heller någon bra utsikt för uppföljningen av tjänstens interna verksamhet. Frågor, som vilken fördröjning den lokala databasen ger i applikationen på en viss tjänst, blir då utan svar. Detta kan bli en kritisk faktor i synnerhet i situationer då tjänsterna är belastade och då kan en trafikökning orsaka till och med produktionsavbrott.

En fungerande lösning i en distribuerad servermiljö är en klar dashboard som rapporterar helheten och som erbjuder en synlighet i realtid i produktionen och i framtida behov. Med dashboarden kan även information som finns utanför servrarna förenas, till exempel temperaturen i maskinsalen och dess inverkan på elförbrukningen. Då prediktivitet tillförs i produktionsperspektivet, kan det innebära betydande inbesparingar bl.a. genom att produktionsavbrott förhindras och därmed skyddas kunderfarenheten.

Ta kontakt, om du vill diskutera saken närmare.

Lauri Larmo, Solution Arhitect, Houston Analytics

Houston Analytics är grundat av experter inom informationsbaserat ledarskap. Genom att kombinera data med beslutsfattande lotsar Houston Analytics sina kunder till marknadsledare inom sina branscher.