Blogg

Marknadsföringen kan omvandlas till en tjänst genom att utnyttja data

Företagets webbplats eller andra elektroniska tjänst är ofta den första kontakten med kunden. Någon är intresserad av oss, men vem och av vilka produkter eller tjänster? Ofta blir frågorna tyvärr obesvarade – om de överhuvudtaget ställs. I värsta fall leder passiviteten till att potentiella kunder förloras för gott.

Det är viktigt att samla in information från olika kanaler - webbplatser, applikationer, köpta och sociala medier - för att skapa en 360-kundvy. Houston Analytics’ Web Data Collector (WDC) är en kostnadseffektiv, enkel lösning som baserar sig på användning av öppen källkod för insamling av webbdata på cookienivå. Fördelen med att använda cookies är att utnyttjandet av data inte kräver identifiering av kunden. Så här kan dialogen med kunden - marknadsföringens inriktning och innehållsoptimeringen på webbplatsen - påbörjas nästan i realtid.

När kunden till slut identifierar sig, t.ex. genom att prenumerera på nyhetsbrevet eller genom att ge sina uppgifter i samband med ett webbköp, kan den information som samlats in med hjälp av WDC lätt kopplas ihop med personen i fråga. Data kan också kombineras till exempel med data från en traditionell kvartersbutik. Så här ger den äkta 360-vyn om kunden möjligheten att ändra marknadsföringen till en individuell tjänst.

Ett bra praktiskt exempel på det mervärde som exakta data medför är caset webbutikens nyhetsbrev. När kunden blir intresserad av något innehåll i det nyhetsbrev han/hon fått och klickar sig till nätbutiken, identifierar WCD besökaren med hjälp av cookien, vilket möjliggör optimeringen av utbudet. Samtidigt blir det möjligt att modellera köpbeteendet hos kunder av olika typer och utveckla nyhetsbrevet till att bättre motsvara enskilda kunders behov på individnivå.

I marknadsföring är tiden ofta en kritisk faktor både försäljnings- och kostnadsmässigt. WDC:s absoluta trumfkort är snabbheten. Insamlade data fås i bruk efter behov på 1–15 minuter. Detta möjliggör flerkanaliga åtgärder i realtid.

Många företag har stött på kapacitetsproblem när de samlat in webbdata. För WDC:s del behöver man inte vara rädd för detta: trots att data lagras i ett moln på exakt nivå, vilket möjliggör bl.a. analyser, exakt hänsyftning, bedömning och optimering, stöter man inte på en kapacitetsgräns.

För trovärdigheten är det viktigast att de data som samlats in i WDC inte överlåts eller säljs till andra, dvs. ägande- eller nyttjanderätten till data har endast den kund som samlat in data. Detta handlingsmönster tillsammans med en saklig registerbeskrivning är en viktig del av ett transparent förfarande med vilket man behåller konsumentkundernas förtroende också under EU:s nya dataskyddsförordning.

Data, som är en ökande och värdefull resurs för konkurrenskraften, bör inte lämnas för att samla damm utan utnyttjas för att tjäna kunden och affärsverksamheten. Det första steget är att göra insamlingen av data lätt. Detta lyckas genom att ta WDC i bruk.