Blogg

Magkänslans tid är förbi! 4 tips för att utforma en faktabaserad strategi

Glöm eviga konkurrensfördelar. De företag som vill säkra sin morgondag måste ständigt analysera förändringar och marknad – och titta framåt oftare än de sneglar i backspegeln. Houston Analytics, experter inom informationsbaserat ledarskap, menar att strategiarbetet inte längre kan begränsas till en årlig arbetsuppgift, utan måste införlivas som en kontinuerlig, faktabaserad process. Ta del av deras tips för att komma igång.

1. Se till att ha rätt information på plats
När det gäller dynamiskt strategiarbete är information och informationsbaserat ledarskap centralt. Information är den felande länken mellan marknads- och konkurrenssituation, strategi och dess förverkligande. Eftersom strategin är lika med företagets val, föds en vinnande strategi bäst genom att kombinera väl analyserad information med en stark uppfattning om affärsverksamheten. En förankring av strategin i det dagliga arbetet kräver å andra sidan nyckeltal, baserade på information och på organisationens målsättningar. Omutbara nyckeltal är därför en grundförutsättning för att lyckas.

2. Utnyttja smidiga analyser och prognosmallar
Att skifta till ett informationsbaserat ledarskap mitt i en explosiv datatillväxt kan kännas som ett evighetsprojekt, men tack vare lättillgängliga molntjänster och välutvecklade analytiska verktyg kan du enkelt komma igång med Big Data inom alla branscher, från pappersindustri till detaljhandel. Med hjälp av analysverktyg, som IBM SPSS Modeler, kan du kombinera traditionella ekonomiska data med aktuella kund- och marknadsdata. Prognosmallar gör det sedan enkelt att blicka framåt istället för bakåt.

Ta t ex försäljningschefens arbete, som blir mer styrbart när försäljningspotentialen för en produkt eller tjänst kan förutspås i förväg på kund-, kundsegment- och områdesnivå. Ofta associeras sådana prognostiseringar med stora kundmassor inom konsumentbranschen, men det är faktiskt lättare att göra prognoser inom B2B, både vad gäller datamängder och datasäkerhet. På samma sätt är det enklare för en produktionsansvarig att planera uppehåll för underhåll när livstiden för varje komponent i produktionslinjen blir förutsägbar.

3. Tänk på användbarhet och visualisering
Ett nytt analytiskt angreppssätt kan implementeras på några månader, även i traditionella branscher som tillverkande industri. Med hjälp av en iterativ process kan du skapa den första analysmallen på bara några veckor, vilket gör att en avkastning på investeringen snabbt kommer inom räckhåll.

Förutom en iterativ metod, är det viktigt att initialt också tänka på informationens användbarhet. Produktion, logistik, försäljning och marknadsföring bör ha egna, enkla, visuella användargränssnitt, för att på så sätt sänka tröskeln för att använda information i det dagliga beslutsfattandet. En förankring av kundperspektivet tvärs genom organisationen skapar vidare den kontinuerliga, kundorienterade utvecklingen som krävs för att uppnå gemensamma målsättningar.

4. Grunda besluten på gemensam information
Informationsbaserat ledarskap handlar alltid mer om information än om teknik. För att lyckas med övergången från styrning utifrån traditionella ekonomiska nyckeltal till ett brett, informationsbaserat ledarskap, krävs därför en kulturförändring. Avdelnings- eller funktionsspecifik data ska nu ligga till grund för en helhetsbild om verksamheten, dess målsättningar och resultat. Användarens synvinkel kan variera, men informationsbasen måste vara gemensam.

Organisationens olika beslutsfattare, som vare sig är specialister på analys eller på rapportering, bör få den relevanta informationen i en lättanvänd beslutsfattarvy. Då ökar du chanserna att få dem att inse betydelsen av det egna arbetet för att förverkliga strategin, samt att ta ägarskap för målsättningarna. Det kan exempelvis handla om ett scenarioverktyg som gör det möjligt att fatta snabba fatta beslut om kampanjprodukter och prissättning för att uppnå önskat kampanjresultat.

Analytisk konkurrensfördel = ett strategiskt val
I ett globalt informationssamhälle handlar förutsättningarna för framgång om att skapa nya affärsmodeller och att ständigt utvecklas. Förutom erfarenhet och förståelse av nuet, krävs då även förmågan att fördomsfritt analysera framtidens olika alternativ – och framförallt djärvhet att frångå gamla tankesätt och verksamhetsmallar.

Beslutsfattare som enbart går på magkänsla simmar ofta i kända vatten och håller sig till säkra lösningar. De företag som istället inser möjligheterna med informationsanalys och inkluderar det i strategiarbetet öppnar dörrarna till nya marknader och konkurrensfördelar.

Antti Syväniemi är VD på Houston Analytics Oy. Hans kunskapsområden omfattar ledarskapsmodeller baserade på analys och intelligenta strategiprocesser.

Houston Analytics är grundat av experter inom informationsbaserat ledarskap. Genom att kombinera data med beslutsfattande lotsar Houston Analytics sina kunder till marknadsledare inom sina branscher.