Blogg

Lycka är korrekt data

I november 2011 kom Onnibus som det första lågprisbolaget in på den finländska marknaden och revolutionerade konkurrenslägena för kollektivtrafiken. Onnibus kronjuvel är en kodsnutt, som svarar för prissättningen. Även många andra framgångsrika företag förlitar sig allt mer på styrkan hos en bra kod.

Då affärsverksamheten var enkel och företagaren hade tid för allt, fanns även företagets analys i företagarens huvud. Företagarna kände sina kunder, deras familjer, deras bekanta och alla dessas inköpshistoria. Nu har köpmannen även i en alldeles vanlig matbutik redan svårigheter att komma ihåg namnen på sina hundra anställda, för att inte tala om, att han skulle ha någon djupare insikt om allas köpvanor. Analysteknik och optimering kan numera tas till hjälp. I användningen av den finns ännu mycket outnyttjad potential.

Analysen hjälper intuitionen

Vi är i en liknande situation som mannen av den gamla stammen som konfronterades med miniräknaren för några årtionden sedan. Efter att ha använt räknaren, räknade de ännu under en lång tid ut i huvudet, om den hade räknat rätt. När det hände tillräckligt många gånger, började de lita på räknarna och huvudräkningen lämnades bort.

Onnibus har utan tvivel revolutionerat den finländska kollektivtrafiken. Det har visat sig, att man genom att utnyttja analystekniken på rätt sätt kan utmana traditionella aktörer och till slut överraska dem radikalt. En så enkel sak, som en dynamisk prissättning av biljetter, är det nära nog omöjligt att göra på ett lönsamt sätt utan grundlig analys. På motsvarande sätt kan analys förenad med optimering innebära ett prissättningssystem som fungerar i det närmaste automatiskt.

Låt datorn göra det som den är bäst på

Många direktörer har sagt att en väl utförd analys ofta har gett sådana svar de första gångerna, att man har varit tvungen att utmana dem. Som tur är, har de ändå till slut trott på rekommendationer som baserar sig på analyser och gått in för att göra saker på ett nytt sätt. En väl utförd analys är nämligen oftast vettigare information än en känslofylld intuition.

Låt oss till exempel tänka efter, vad allt Onnibus kunde analysera. Kundantal, rutter, kundprofiler och konkurrenternas prissättning är grundläggande frågor. Då man sedan till samma data kopplar till exempel allmän information om folks resebeteende, väderlekens inverkan på resandet, hur konkurrenternas prissättning och kampanjer inverkar på den egna verksamheten och utbudet av nya tjänster, kan redan affärsverksamheten förutsägas. Samtidigt kan till exempel prissättningen ändras på en minut, om någon faktor som har en avgörande inverkan på kundantalet ändras snabbt.

För Onnibus är denna enda kodsnutt lätt värd lönen för många heltidsanställda. Den koden orkar räkna ut tillräckligt många alternativ och föreslår på förhand, vad som bör göras. Om ni någon gång har undrat över, hur det kommer sig att vissa företag klarar sig bättre än andra i situation som situation, kan svaret mycket väl vara:

De har en hemlig kodsnutt, som producerar analys och gör optimering snabbare än människosinnet.

Tommi Havukainen, CAO, Houston Analytics AB

Houston Analytics är grundat av experter inom informationsbaserat ledarskap. Genom att kombinera data med beslutsfattande lotsar Houston Analytics sina kunder till marknadsledare inom sina branscher.