Blogg

Det största hotet med artificiell intelligens är att ignorera de möjligheter som den erbjuder

I media gottar man sig ibland med de hotbilder som hägrar i den artificiella intelligensens horisont. I de svarta visionerna utvecklas den artificiella intelligensen till en maskin som utvecklar sig själv och som slutligen tränger undan människan. Bland annat den framlidne fysikern Stephen Hawking brukade varna för den artificiella intelligensens oregerliga faror.

En intressant framtidsvision har presenterats av Yuval Noah Harari, professor i historia vid Jerusalems universitet och känd författare. I hans vision blir den artificiella intelligensen en del av Homo sapiens med hjälp av genmodifierande teknologier och hjärna/dator-gränssnitt. Båda är visioner som orsakar rysningar.

Själv tror jag att det största hotet med den artificiella intelligensen är att ignorera de möjligheter som den erbjuder. Någon har sagt att artificiell intelligens är den nya elen. Medan elektriciteten revolutionerade vår värld för ett sekel sedan, gör den artificiella intelligensen det samma i dag. Man bör alltså inte stanna kvar i oljelampans tidsålder utan målmedvetet fundera över på vilket sätt den artificiella intelligensen kan förbättra kundtillfredsställelsen, våra egna processer och vår affärsverksamhets konkurrenskraft.

Ibland får man det intrycket att den artificiella intelligensen är ett barn av 2000-talet. Beroende på vad som tolkas som artificiell intelligens, bäddade man för detta underbarn redan vid slutet av 60-talet – åtminstone om seminarieagendor är att lita på. Det är dock sant att den artificiella intelligensen blev en betydande spelare först på 2000-talet: datamängden växte explosionsartat, dess lagringskostnader sjönk till en bråkdel och allt kröntes av räknekapacitetens snabba utveckling.

Nu befinner vi oss alltså i en situation där jättebanken JPMorgan säger att den artificiella intelligensen behöver bara några få sekunder för att behandla låneansökningar för vilka jurister och bankanställda tidigare använde 360.000 timmar per år. Börsalgoritmer tar redan hand om 70 % av all aktiehandel. Facebook identifierar personerna på sina användares bilder med t.o.m. 97 procents exakthet. I HNS deltar den artificiella intelligensen allt oftare i diagnostiseringen och behandlingen av patientens sjukdom.

En av föregångarna för artificiell intelligens i Finland är Houston Analytics. En av Houston Analytics’ mest kända AI-lösningar är ett marknadsföringsverktyg som utvecklats tillsammans med den danska marknadsföringsbyrån Agillic och spetsats med AI. Ett annat starkt växande tillämpningsobjekt för artificiell intelligens är optimeringen av handelns utrymmeshanterings- och urvalslösningar. AI-applikationen Assortment in Space är ett svar på detta.

- Hos oss paketeras artificiell intelligens beslutspunktsspecifikt. Därför kan också de som inte ännu har startat lätt komma igång. Våra kunder kommer från flera olika branscher, från handeln, industrin, finanssektorn osv. Det är viktigt att sätta sig i rörelse fördomsfritt och pröva olika tillvägagångssätt. Snabba resultat motiverar till att expandera tillämpningsområdena, konstaterar Houston Analytics’ verkställande direktör Antti Syväniemi.

- Vi lever i riktigt intressanta tider och det verkar som om vi finska branschproffs har mycket att ge också utanför vårt lands gränser. Det är alltså bara att sätta igån.

I håller fullständig med Antti.