Blogg

Lider ni av "larminflation"?

Sensorerna sjunger och larmen håller folk vakna. Eller gör de? Oavsett om det gäller processindustri, energiproduktion eller något annat system som övervakas med sensorer, överskrids de gränsvärden som fastställts för tusentals sensorer ofta och larmen ljuder. Det är långt i från alltid som ett larm kräver åtgärder, vilket med tiden kan bli frustrerande och passivera den larmansvariga. Vilket är helt begripligt! Men vad borde man göra? Hur gallra ut de onödiga larmen?

Med tanke på funktionaliteten i processen handlar det sällan om att ett kritiskt gränsvärde skulle överskridas, utan när störningar uppstår handlar det om en kombination av flera faktorer; ett fenomen. Utgångspunkten för att göra en verksamhetsmodell smidigare handlar just om att förstå dessa fenomen och hur de är beroende av varandra. Här kommer analysen in.

Launch Pad – en kartläggning av nuläget

Resan mot en ny verksamhetsmodell som utgår från att fenomen identifieras bör inledas med en kartläggning av nuläget och behovspreciseringar. Med metoden Launch Pad, som kartlägger möjligheter, identifieras datahelheter i verksamheten – i det här fallet de sensordata som finns tillgängliga och de möjligheter de erbjuder. När beslutspunkterna och de datahelheter som används inom verksamheten klargjorts, kan man gå vidare till analysskedet. Det är nyckeln ut ur "larminflationens era" och mot en bättre och effektivare verksamhetsmodell.

Analysen finner fenomenen

Med analys kan sakens kärna identifieras, det vill säga man kan gestalta fenomen som är avgörande för att processerna ska fungera och som uppstår genom flera faktorer. Utgående från detta kan man skapa en grund för modeller som förutser och optimerar kontinuiteten i verksamheten, och som i användning innebär mer tid och precision för processtyrningen. Att identifiera fenomen och utnyttja dem i styrningen är därför det bästa sättet att säkerställa att processerna fungerar optimalt.

Sedan inleds den nya tidsålder som kommer efter ”larminflationens” tid.