Blogg

Kunskap och exakthet i inköpen

På världsmarknaden går priserna emellanåt både upp och mer med fart, vilket håller inköparna vakna såväl inom den framställande industrin som inom handeln och primärproduktionen. För handelns del växer svårighetskoefficienten, eftersom ett inköpsbeslut förutom råvaruprisets och valutakursernas utveckling förutsätter kunskap om vilken den faktiska priseffekten är på en vara som innehåller flera råvaror, då priset på en råvara ändras. Det här kan man grunna på till exempel i partihandeln, då inköparen av chokladflingor oroligt stirrar på priskurvan för kakao som stadigt klättrar uppåt.

På det här problemet som inköparen ställs inför finns en lösning som tacklar utmaningen i vardagslivet. Ett analysverktyg för anskaffningar erbjuder inköparen insyn i den faktiska prisbildningen för den aktuella produkten och i vilken andel faktorer som påverkar priset har i utvecklingen.

Då vissa huvudkomponenter i produktens pris – produktens sammansättning, råvarornas prisutveckling och valutakurserna – förenas till en modell som simulerar prisbildningen, blir inköpen en faktabaserad beslutsprocess, då man tidigare förlitade sig på magkänslan.

Som informationskällor för modellen som simulerar priset används bl.a. prisutvecklingen på råvaror, arbete och energi i Mintec-tjänsten och uppgifter om livsmedlens sammansättning. För inköparen i den framställande industrin visar modellen t.ex. världsmarknadsutvecklingen för kakao med beaktande av valutakurserna och för inköparen av chokladflingor hur denna utveckling påverkar priset på chokladflingor. Analysverktyget för anskaffningar underlättar på så sätt besluten i inköparens vardag. Skulle era inköpare ha behov av att ta det här analysverktyget i bruk?