Blogg

Kognitiv dataanalys innebär svindlande möjligheter för framtiden

Förmågan att kunna analysera och dra nytta av data har under de senaste åren utvecklats med rekordfart: Användandet av Big Data, analytiska databaser, intelligenta algoritmer och system som är allt lättare att använda har ökat de konkurrensfördelar som kan uppnås med hjälp av datans värld.

Trots detta finns det fortfarande områden där människan är överlägsen jämfört med datorerna. Vår förståelse för kontext och kreativt tänkande har vida överstigit datorernas förmågor. Nu håller situationen emellertid på att förändras: IBM har till exempel utvecklat kognitiv databehandling i åratal. 

Resultatet är Watson, en artificiell intelligens som har kognitiva egenskaper, dvs. tankeförmåga, och som lär sig, drar slutsatser, förstår normalt språk och kommunicerar med människan på ett naturligare sätt än konventionellt programmerade system - och som dessutom kan använda sig av obegränsade mängder forskningsdata.

Kognitiva system kan kombinera innehåll med rätt kontext, hittar det väsentliga bland allt komplexare datahelheter, kan identifiera och skapa nya slutledningsmodeller på basis av data och hitta svar på invecklade frågor. På så sätt kan en kognitiv artificiell intelligens göra beslutsfattandet snabbare och bättre, ta fram nya synvinklar och fungera brett som människans “assistent”.

I dag sker kommunikationen med kognitiva system i princip fortfarande via datorer och terminaler med hjälp av kodspråk och menyer – men tekniken finns för att kunna använda vanligt skrift eller talspråk, och för verksamheter som alltmer använder mobila applikationer gör tekniken det möjligt att använda kognitiv teknologi friare, bl a via smartphones, glasögon eller kläder.

Ett annat betydande framsteg i den närmaste framtiden är ändringen i inlärningsprocesserna hos en artificiell intelligens. För närvarande är inlärningen med kognitiva inslag i huvudsak processer planerade och utövade av människan och i vilka människan lär maskinen.

Men det finns redan idag flera exempel på case där maskinen istället lär sig genom att följa människans beteende, t.ex. kirurgens arbete, och utföra samma åtgärd som den lärt sig. IBM:s Watson fungerar utmärkt på olika håll i världen såväl till hjälp för läkare som till stöd för affärsbeslut som rör alltifrån produktionsplanering till prissättnings- och investeringar.

Också självständig inlärning av system har prövats på många olika sätt vilket har haft sina utmaningar: till exempel blev Microsoft tvungen att ta bort en chatbot som baserade sig på artificiell intelligens efter att några Twitter-användare hade lurat den till att säga rasistiska och kränkande kommentarer. Även Hanson Robotics-bolagets robot Sophia röjde internationell uppmärksamhet efter att ha skapat skräckscenarier om människans framtid i CNBC Internationals TV-intervju. 

Den digitala tidsåldern innebär ökade mängder av data - såväl skrivet, muntligt som bildmässigt för företag såväl som för varje enskild människa. För att kunna bearbeta all denna data till information som ger verkligt värde – behövs kognitiv databehandling. I takt med att trenderna och kraven på en mer individualiserad kunddialog ökar kommer kognitiva processer att ta sig an även detta område. 

Utvecklingen kräver också tydligare regler och lagar för informationens transparens – och den enskilda människans rätt till sina egna uppgifter. Förutsättningen för både företagens och den offentliga sektorns utveckling att man förtjänar och behåller konsumentens/medborgarens förtroende.

Kognitiv databehandling erbjuder svindlande möjligheter i den närmaste framtiden. Gränsen mellan traditionellt mänskligt arbete och den databehandling som maskiner utför kommer att förändras.

Enorma datamängder med slutsatser baserade på omedelbar inlärning skapar mervärde som öppnar oändliga möjligheter. Detta kommer att innebära bl.a. IoT:s genombrott i hushåll när t.ex. barnfamiljer och äldre personer börjar få hjälp av robotar som förstår tal. Vi står inför ett av dataålderns viktigaste utvecklingssteg vars potential vi inte kan föreställa oss.