Blogg

Läget, läget, läget. Så ger analys av lägesdata framgång för de fysiska butikerna

När en ny butik eller affärskedja skall öppna sitter tre hörnstenar för en fysisk butiks framgång i ryggmärgen på de ansvariga: läget, läget, läget. 

Den här regeln, alltså det geografiska lägets avgörande betydelse för hela affärsverksamheten, lönar det sig att hålla i minnet vid planeringen av nya butiker och att lägesdata är då av avgörande betydelse för att kunna fatta framgångsrika beslut. I en fysisk butik betyder influensområdet försäljningspotential, ett område, vars invånare avgör den lokala butikens betydelse. Inom influensområdet finns de kunder, det lönar sig att bekanta sig med, önskemål man bör lyssna till. Att ha bra koll på influensområdet innebär även konkurrentinsikt: vilka konkurrenter finns inom kundernas område? Ibland avgör redan en liten avståndsskillnad kundens val av butik.

I allmänhet ser man värdet av kunddata i en situation, där man antingen vill ha mer försäljning i pengar eller minska kostnaderna – i synnerhet marknadsföringskostnaderna. I marknadsföringens urval finns utöver de allt populärare elektroniska medierna fortfarande tämligen ofta även adresslös direktmarknadsföring. Detta mediums effektivitet baserar sig på en förståelse av kundernas och kundpotentialens läge. I butikskedjor som har ett stamkundssystem kan läget enkelt definieras. Men även i en butik utan stamkundssystem ska influensområdet och förståelsen av dess kunder finnas i affärsverksamhetens kärna.

Utan stamkundssystem är det enklast att få reda på influensområdet, om kunden kan frågas om postnumret i kassan och det sparas i kassasystemet med en gång. Fördelen med metoden är att postnumret på så sätt direkt sätts samman med uppgifterna om vilka varor kunden har köpt, vilket höjer informationens värde avsevärt. I brist på bättre kan uppgifterna skrivas ner på ett papper, men då kräver det mer erfarbete samla ihop informationen. Man kan också få information om influensområdet med hjälp av traditionella enkätundersökningar eller kupongtävlingar som drar nytta av tävlingsinstinkten – förutsatt att urvalet blir tillräckligt stort. Informationen kan samlas in på valfritt sätt, men det är absolut nödvändigt: i digitala tider har en fysisk butik inte råd att låta bli att använda information om kunderna.

Influensområdesdata gör det möjligt att ta in extern data för att fördjupa kundförståelsen. Till exempel socioekonomiska och demografiska data som förenas med POS-data bidrar till att profilera kundkretsen och möjlighet att söka nya kunder inom samma område. Influensområdesdata ger snabba vinster och besparingar i och mad att man vet om kundkretsens influensområde, och onödig distribution kan gallras bort och ökar ROIn på investeringen. 

Inget system eller process varar dock för evigt: en verksamhetsmodell där allt sätts i på plats på en gång och sen inte utvecklas hör till historien. Som företag gäller det att vara vaken och flexibel för att förstå kundens föränderliga behov och köpbeteende - och anpassa sig efter det. Effektiviteten hos den evighetsmaskin som behövs för att utveckla affärsverksamheten baserar sig på mål, kontinuerlig uppföljning och inlärning. Någon annan väg till framgång finns det inte.

Tommi Havukainen, CAO, Houston Analytics

Houston Analytics är grundat av experter inom informationsbaserat ledarskap. Genom att kombinera data med beslutsfattande lotsar Houston Analytics sina kunder till marknadsledare inom sina branscher.