Blogg

Houston Analytics Web Data Collector - Enkel och kostnadseffektiv analys av dina kunders beteende på nätet

Att analysera kunders beteende på nätet i vår digitala tidsåldern är allt oftare en av kärnpunkterna i affärsverksamheten. Ju mer kunddata som kan hämtas från olika kanaler – webbsidor, applikationer, köpta och sociala medier – och fås in i analyskvarnarna, desto bättre är förutsättningarna för en optimering av kundkommunikationen och kundservicen.

Det ledande analysverktyget Google Analytics är ett lätt sätt att komma igång med uppföljning och utveckling av de egna webbsidorna. Man upptäcker dock snabbt, att på gratisversioners vis, har även Google Analytics sina begränsningar om man söker en djupare förståelse för sin kund. Exempel på utmaningar, som användaren av Google Analytics stöter på, är Googles identitetshantering och taggning i anknytning till uppföljning. Även latensen, fördröjningen från klick till tillgänglig data, skapar problem. Det här innebär i praktiken att det inte går att följa med på kundens köpresa. En lösning skulle kunna vara Google Analytics Premium, men på grund av prislappen är det alternativet utom räckhåll för de flesta.

En lösning till mer överkomligt pris är att utnyttja open source- och molnlösningar. Med Houston Analytics Web Data Collector kan data enkelt samlas in från olika källor och vid behov förenas till exempel med data från en fysisk butik för att få en 360 graders vy av kundrelationen. Ett lätt, smidigt förverkligande kan snabbt tas i bruk. Ett annat stort plus är att data bevaras och kan användas senare, vilket gör utvecklings- och tidsserieanalyser möjliga och t.ex. kontroller av säsonger som stöd för kampanjplanering.

Via en genväg kommer man långt även inom analys, men det ska man inte nöja sig med i en situation då bättre kundservice och konkurrenskraft kan skapas med en djupare analys.

Lauri Larmo, Solution Architect