Blogg

Houston analytics låter AI optimera ditt sortiment & hyllplatsallokering

Rätt sortiment och optimering av hyllutrymme ligger till grund för varje affärs konkurrenskraft. Hur ska man optimera sortimentet och det hyllutrymme varje produkt ges så att det attraherar stamkunder så väl som möjligt och samtidigt tryggar en god försäljnings- och intäktsutveckling? Allt eftersom efterfrågan fragmenteras och inflödet av nya produkter ständigt ökar blir denna utmaning större för var dag som går.

En nytänkande lösning som för närvarande implementeras hos en kund med hundratals butiker i Norden är Houston Analytics ”Assortment In Space” (AiS).

AiS är en AI-baserad, analysbaserad lösning med vars hjälp man enkelt kan synkronisera olika datakällor för att kunna optimera såväl sortiment som hyllplacering. Verktyget utnyttjar bland annat data över produkter, nyheter, försäljning, kunder, lokaler, konkurrenter och platser, men också ostrukturerad data som t ex fås in via kundtjänsten.

Vid analysen beaktas såväl ett butiksspecifikt som ett kedjespecifikt helhetsperspektiv. Verktyget för optimering av hyllutrymmet återspeglar grafiskt butiksplanen med dess hyllmoduler allt från produktgrupper till produkter och beaktar de butiksspecifika målen och prioriteringarna, ordningen och sortimentet. Om det utförs manuellt kräver allt detta otroligt mycket tid och kunskap. Nu kan den artificiella intelligensen utföra detta åt oss.

Resultatet av analysen blir exakta hyllbilder som enkelt kan införas i det dagliga uppställningsarbetet. Man behöver inte längre grunna på eventuella brister i sortimentet utan kan låta kunskapen styra verksamheten.

Den analytiska delen av AiS är gjord med hjälp av IBM SPSS Modeler vilken ger högsta möjliga produktivitet och flexibilitet.

Denna kund anlitar även Houston Analytics för att optimera sin bemanning i varje butik, baserat på detaljerade försäljningsprognoser som skapas med en knapptryckning.

AiS är en av många lösningar som Houston erbjuder Retail-kunder, fysiska eller online – i molnet eller on premise. Sammantaget har kunderna uppnått följande fördelar genom att samarbeta med oss.

Ökad försäljning genom att introducera detaljerad webdatainsamling och artificiell intelligens för att lära känna kundens beteende, skapa personliga och relevanta erbjudanden i de för kunden rätta kanalerna samt att placera rätt produkter på rätt plats.

  • Förenklad sortimentsplanering och inköpsstöd för butiker med 10.000-tals produkter

  • Besparing av värdefull tid som kan användas för kundaktiviteter och upplevelser

  • Optimera visualisering av varor med högre marginal

  • Skapa en mer hållbar och lönsam försörjningskedja

  • Hitta nya köpbeteenden och affärsmodeller samt få underlag för var nästa butik ska etableras

  • Optimering av bemanning i butikerna baserad på automatiserad budgethantering

  • Förbättrad kundlojalitet/minskad churn

  • Ökad lönsamhet

    Författare:

Vi är partner