Blogg

Houston Analytics har placerats på analysens världskarta

Behovet av analys växer explosionsartat, men det har hittills varit svårt att få en uppfattning om aktörer och deras tjänsteutbud. Nu har situationen förändrats: Forrester, en av världens mest inflytelserika forskningsbolag har för första gången publicerat rapporten Vendor Landscape: Customer Analytics Service Providers, Q2 2017, som placerar de globalt mest betydande analysföretagen ”på samma karta” efter tjänsteutbud. Cirka 50 företag har kommit med i rapporten, och en av dessa är den nordiska aktören Houston Analytics.

Utarbetandet av Customer Analytics Service Providers-rapporten har varit utmanande på grund av mångfalden i branschens utbud. I rapporten har Houston Analytics placerats i samma segment som föregångaren inom analysen inom handeln, den engelska Dunnhumby.

- Vi har tagit avancerad expertis till handeln, men vi betjänar ett brett spektrum av branscher. Vår positionering är rätt: i vår tjänstepalett finns lättanvända lösningar med vars hjälp vi fårdata att tjäna affärsverksamheten på ett par veckor eller snabbare, betonar Houston Analytics’ vd Antti Syväniemi.

- Att vi kom med i Forresters rapport kombinerat med att vi blev tilldelade IBM:s pris Choice Award for High Performing New Business Partner, Europe i början av året ger säkert en bra synlighet speciellt utanför hemmamarknaden. Hittills har vi närmast varit verksamma i Norden. Vår nya marknad är England, där vi avancerar med vår marknadsföringstjänst Armstrong One, som är spetsad med artificiell intelligens. Nu är möjligheterna öppna till vilken marknad som helst, jublar Syväniemi.

Rapporten Vendor Landscape: Customer Analytics Service Providers, Q2 2017 ger en helhetsbild av aktörerna i analysbranschen samt deras specialkompetens och underlättar på det viset för företag att hitta den aktör i branschen som bäst motsvarar deras behov.