Blogg

Houston Analytics hade en presentation på ett seminarium om artificiell intelligens i New York

Den artificiella intelligensen väcker intresse och diskussion över hela världen. Detta blev klart för Houston Analytics analytiker Matias Luukkanen, som fick möjligheten att hålla ett seminarieföredrag om artificiell intelligens i lokalerna för Finlands ständiga representation vid FN i New York. Syftet var att utbilda finska diplomater i de möjligheter som den artificiella intelligensen medför. På plats var förutom FN-representationens personal även bl.a. Finlands FN-ambassadör Kai Sauer.

- I diskussioner om artificiell intelligens koncentrerar man sig ofta på de mycket stora linjerna, till exempel att åskådliggöra de kognitiva modellernas möjligheter och hotbilder. Väsentligt är emellertid inte den nya teknologin utan nya effektiva sätt att utnyttja beprövade metoder, dvs. automatisering av funktioner samt artificiell intelligens. Till exempel en enkel lineär regressionsmodell kan ge mycket bra resultat. Detta är ett enkelt AI-perspektiv som betonar effektiviteten, sammanfattade Matias Luukkanen.

Den artificiella intelligensen tillämpningsmöjligheter väckte livlig diskussion. Den intressantaste diskussionen fördes emellertid kring de moraliska frågorna om artificiell intelligens. Är det rätt att överlåta beslutanderätt i ärenden som har en betydande inverkan på en människas liv till en maskin. Kan en maskin till exempel självständigt bestämma om beviljandet eller förnekandet av ett lån?

- Enligt min mening kan den. Med rätt genomförande kan en maskin till och med fatta rättvisare beslut än en människa. Knepet ligger i att processen kräver noggrann definiering, vilket tvingar människan som programmerar maskinen att noga fundera på vad som är rätt, vilka saker som tas i beaktande och vilken beslutsfattandeprocessen är, fortsätter Matias.

För närvarande ser Houston Förenta Staterna som en ny, potentiell målmarknad. Bra nätverksbyggande är ett viktigt steg mot de första kundrelationerna. Matias Luukkanen tycker att seminariet var en bra fortsättning till Houston Analytics’ Growth to USA 2018-program på hösten.