Blogg

Grow to Sweden programmet: Houston Analytics tar finsk intelligens till Sverige!

Houston Analytics, med fokus på avancerad analys och artificiell analys har utsetts av det finska “Grow to Sweden programmet” att, som ett av en handfull företag, erhålla stöd för att ytterligare expandera sin verksamhet i Sverige. Programmet syftar till att hjälpa finska företag med ledande lösningar blir framgångsrika även i Sverige.

Programmet ledas av organisationer som Kasvun Roihu, Business Finland, Nasdaq, Crowe, Boardman Grow, Export Maker, NewCo och Innovestor.

Under tiden 8-11 april 2019 kommer flera representanter från Houston Analytics att vara I Stockholm för att delta I programmet som bl a syftar till att introducera företaget till nya kontakter och partners samt också förbättra hur företaget tar sina AI-baserade lösningar till marknaden. Lösningar som redan är framgångsrika i bl a Finland, Estland, Ryssland och även i Australien.

Vi är stolta och hedrade att ha blivit utvalda att delta I programmet och ser fram mot att utöka vår verksamhet ytterligare i Sverige inom flertalet branscher, bl a Retail, IoT/Prediktivtunderhåll, finans, telekom och andra.

Vi är övertygade om att våra nya state-of-the-art lösningar, levererade via molnet på prenumerationsbasis kan innebära stora fördelar för svenska företag och organisationer. AI-baserade lösningar för sortimentsplanering, hyllplatsallokering ,prissättning, butiksnätverks-optimering och våra unika AI-påbyggnader till befintliga system för Workforce Management. Dessutom vår långa erfarenhet av att hjälpa företag optimera underhållet av kritisk utrustning och fordon av olika slag (IoT).

Vi ser fram mot detta program som för oss innebär nya möjligheter att knyta kontakter med partners som vill addera AI till sina existerande lösningar för att bli ännu mer konkurrenskraftiga samt för att komma i kontakt med kunder som nyligen startat sin resa inom området avancerad analys/AI.