Blogg

GDPR – do we have a problem?

I en tid då det strömmar in data genom fönster och dörrar har analysen nästan obegränsade möjligheter när det gäller att utveckla affärsverksamheten och effektivera processerna. Ofta är det ändå svårt att urskilja vägen mot systematiskt, välfungerande utnyttjande av data, och tröskeln att sätta igång är hög: affärsverksamheten och IT talar olika språk. Nu spökar dessutom bokstavskombinationen GDPR. Houston, we have a problem.

En gång i tiden har Colin Shearer, som är Chief Strategy Officer på Houston Analytics, och hans team utvecklat CRISP-DM-processmodellen med vars hjälp man får förståelsen för affärsverksamheten och data att gå hand i hand. Detta är också viktigt i dataskyddsfrågor. I många projekt har tillämpandet av CRISP-DM hjälpt våra kunder att arbeta effektivt och komma snabbt i mål. Det finns bra erfarenheter från flera branscher, bl.a. från industrin, media, handeln och banksektorn.

Det är precis som Neil Armstrong, den första människan på månen, konstaterade. Han åkte inte till månen ensam, utan det var ett team som förde honom dit. I dag har Houston Analytics samma verksamhetsprincip: ett bra team av branschproffs och ett välfungerande nätverksbyggande kan tackla vilken utmaning som helst. Resan till månen kan genomföras tillsammans. Således behöver GDPR inte vara ett hot utan en möjlighet som öppnar framtidens verksamhetsmodeller.

Kärnan i EU:s dataskyddsförordning, GDPR, som träder i kraft nästa maj, är medborgarens rätt till sina uppgifter. I all insamling, analys och utnyttjande av data om personer är det av största vikt att bibehålla informationsägarnas tillit till att deras uppgifter behandlas på behörigt sätt. Endast på det viset garanteras tillgången till uppgifter på personnivå och möjligheten att använda dem också i framtiden.

För en aktör som behandlar personuppgifter medför GPDR i praktiken bl.a. en skyldighet att på begäran ge personen en rapport över hans eller hennes uppgifter i aktörens register. Beroende på system och deras mångfald kan rapporteringsprocessen bli arbetsam.

Don’t panic. Det finns ett verktyg som inte bara underlättar rapporteringen utan också möjliggör ett täckande och transparent upprätthållande av registren. Önskade ändringar, raderingar och specificeringar kan göras både för en enskild person och vid behov för hela registret.

I Houston Analytics’ verktygslåda finns ett verktyg som kan tackla dataskyddsförordningen: Houston GDPR Explorer, powered by Cogniware. Det är ett system som söker både strukturerad och ostrukturerad information som klassificeras som personuppgifter i företagets datasystem och filer. I praktiken samlas informationen från CRM, andra interna system och olika dokument, efter vilket data identifieras, ordnas och lagras.

Efter detta behövs bara ett par klickningar för att skapa en rapport som krävs i EU:s dataskyddsförordning. När man använder Houston GDPR Explorer behöver man inte ha mardrömmar om kommande förfrågningar om rapportering, utan man kan koncentrera sig på de nya affärsmöjligheter som data och analys erbjuder. Därför är vi på Houston Analytics redo att ge oss iväg på en gemensam dataresa – kanske för att försöka ta ner månen.