Blogg

Frukostseminarium i Helsingfors: AI som digitaliseringens drivkraft

Välkommen till vårt frukostseminarium den 15 mars för att bland annat få höra om hur tid frigörs för strategiarbete genom att en stor volym skräddararbete utlokaliseras till en maskin. Vår VD Antti Syväniemi dirigerar evenemanget.

Gästtalare vid seminariet är Houston Analytics Chief Strategy Officer Colin Shearer från England. Han talar under rubriken

The Analytical Revolution: why an "industrial" approach is needed to deliver maximum value from advanced analytics and AI.

Pricka in tiden i kalendern redan nu. Vi skickar ut en mer detaljerad inbjudan senare.