Blogg

Från vision till toppen av analys och AI på fem år

Houston Analytics berättelse är ett bevis på vad en klar vision och passionen att förverkliga den i bästa fall kan leda till. Det är berättelsen om den långa och slingrande men inspirerande resa Antti Syväniemis vision gjort mot något betydelsefullt, mot ett mål värt att eftersträva.

Det började under tidigt 2000-tal. Det sjöd inom Antti Syväniemi, som just påbörjat sin karriär. Han märkte att något inte stod rätt till i omvärlden: tillgången på data ökade, men man ville eller kunde inte utnyttja dem. Antti fick en klar vision: analysen ska införlivas i det dagliga beslutsfattandet. Endast så kan kundservicen förbättras, prissättningen bli rimligare, sortimentet optimeras, processer effektiveras och de praktiska göromålen kopplas ihop så att de stöder strategin.

I början av oktober 2013 föddes Houston Analytics. Redan tre veckor efter att företaget grundats inleddes samarbetet med en betydande aktör inom livsmedelsindustrin. Följande år tog det fart: ett välkänt företag inom den tunga industrin blev kund. Samtidigt påbörjades handeln med analyslicenser.

Samarbetet med IBM var viktigt och löpte smidigt från första början. För ett uppstartsföretag var det verkligen fint att redan i början få en fantastisk sporre: IBM:s pris Business Partner Award 2014. Priset var ett bevis på att Houston Analytics kompetens uppskattades högt också internationellt.

Kundbasen utvidgades snart till bland annat finanssektorn. Företagets rykte spred sig hand i hand med att omsättningen ökade. Följande steg blev att starta ett dotterbolag i Sverige. Tack vare företagets goda rykte kunde fler experter på området rekryteras. Pricken över i:et blev att Colin Shearer, som kallats datautvinningens fader, anslöt sig till teamet. Hösten 2015 utkom boken Analytiikkamatka – Datasta tietoon ja tiedolla johtamiseen (En analysresa från data till kunskap och kunskapsbaserad ledning) som utforskar Syväniemis tankar.

Ett första gemensamt företag bildades 2016 tillsammans med ett danskt företag för automatiserad marknadsföring, Agillic. Houston Analytics byggde ut Agillics automatiserade marknadsföringssystem med artificiell intelligens. En föregångare för branschen uppstod, Armstrong One (Agillic AI) som finslipats med artificiell intelligens.

– Nu när alla talar om AI (artificiell intelligens) är Armstrong One ett bevis på att vi gjort rätt. I fjol belönades Houston Analytics som enda nordeuropeiska aktör med IBM:s Business Choice Award-pris och vi kom på Forresters lista bland ledande kundanalysföretag. Nu bedriver vi verksamhet i Norden och Storbritannien och inleder via våra samarbetspartner verksamhet i Tyskland och USA, säger Houston Analytics VD Antti Syväniemi entusiastiskt.

På fem år kan man gå från vision till svindlande förverkligande, men det kräver enormt mycket envishet, så kallad finsk SISU.