Blogg

Från data till kunskap och informations baserat ledning

Data samlas i allt snabbare takt i organisationsinterna och externa databaser. I festtalen lovprisas data som den nya oljan som flödar överallt. Det viktigaste är ändå att komma ihåg att data inte har något egenvärde utan är ett medel för att styra och effektivera beslutsfattandet och processerna i affärsverksamheten. Data bör kunna användas för att svara på frågorna vad sker, varför sker det, vad kommer att ske och hur bör funktioner och processer styras i ljuset av denna information. Men hur ska detta här lyckas, hur ska informationen fås till den som behöver den? Det handlar om fungerande insamling, integrering och rapportering av information.

Hur ska då data ur olika källor kopplas så att de enkelt kan utnyttjas för olika behov i styrningen av affärsverksamheten?Ett fungerande svar för smidig insamling och synkronisering av mångahanda dataströmmar är Houston Analytics Analysfabrik. Den erbjuder en plattform för nya affärstjänster och eliminerar organisationens arbete med hantering och underhåll av infrastrukturen. Tjänsten är en molnbaserad, kostnadseffektiv produkt som förutom analys även möjliggör rapportering i realtid samt integrering av AI i affärsverksamheten. Egenskaper som blir ständigt viktigare.

Data av god kvalitet är grunden till bra rapportering. Men att förstå affärsprocessen är minst lika viktigt: Vilka nyckeltal har betydelse för processtyrningen? Å andra sidan måste man förstå vad varje nyckeltal beskriver, det vill säga vad det har inkorporerat. Orsakerna till att rapporteringen inte fungerar återfinns ofta i datakällorna, det vill säga man mäter inte rätta saker och förstår inte innehållet i sina data visavi beslutsfattandet eller styrningsprocessen. Är exempelvis en ändring på 0,1 procent betydelsefull? Företagsägaren ska därför inta en central roll när data förbereds för styrning av affärsverksamheten.

När alla data är i skick är det enkelt att med dagens redskap kombinera informationen för olika behov. När informationen samtidigt kan betraktas ur olika perspektiv, förbättras dess värde i fråga om styrning av affärsverksamheten. Beroende på situationen behövs exempelvis antingen statiska eller interaktiva rapporter, eller båda delarna. Användaren behöver inte heller i det här fallet vara någon IT-expert, utan med hjälp av utvecklade, interaktiva instrumentpaneler kan även en lekman göra "dataupptäckter" till stöd för sitt eget arbete, det vill säga förkovra sig i bakgrunden till de siffror som rapporteras. Detsamma gäller många lösningar inom artificiell intelligens: IT-kunskaper behövs inte.

Utgångspunkten för allt utnyttjande av data ska vara användarvänlighet och relevans för användaren. De aktiviteter och indikatorer som tillhör kategorin "nice-to-know" bör man gallra ut. När data smidigt kan överföras ur olika databaser till stöd för beslutsfattandet och processoptimering sparar man tid för mer relevant arbete och effektiviteten ökar.

Lycka till på färden från data till kunskap och kunskapsbaserad ledning!