Blogg

Förutsägande analyser stöder ekonomistyrning

Med hjälp av förutsägande analys har man lyckats effektivisera olika affärsprocesser och ett snabbt växande användningsområde är ekonomistyrning. Behovet av snabbt och smidigt beslutsfattande har vuxit oberoende av bransch – alla behöver pålitliga, analyserade data i realtid.

Ledningens uppgift är att med hjälp av dataanalys och dataförädling få insikt i verksamhetens aktuella läge, men också få inblick i framtiden. Med hjälp av dataanalys kan man inom uppföljning och planering av verksamheten övergå från traditionella modeller för uppföljning och prognos till mer omfattande datahelheter och automatiserade analyser.

Tack vare nya analysverktyg kan större och mångsidigare data samlas in och avändas. Avancerad, förutsägande analys finner relationer mellan komplicerade variabler och kan utgående från dessa förutsäga framtiden. När informationen som finns tillhanda omfattar förutom historiska data också framtida scenarier, kan ekonomiexperterna lämna rutinarbetet och koncentrera sig på viktigare saker: att analysera och planera olika verksamhetsmodeller.

Budgeteringsrutiner till historien

Gamla, målbaserade budgeteringsrutiner kan förpassas till historien. Traditionell budgetering kan automatiseras. Algoritmer kan skapa en ”rutinbudget”, dvs. förutsäga framtiden utgående från historiska data. Förutsägande analys är alltså ekonomistyrningens verktyg “nummer ett”. Det erbjuder särskilt vid växande datamängder betydande utsikter för effektivisering och förbättring av budgetering. Med hjälp av dataanalys kan man övergå till automatiserad, förutsägande budgetering som gör det möjligt att reagera snabbt på till exempel marknadsförändringar.

Scenarier med hjälp av analysmodeller

Nästa fas efter automatisering av budgeteringen är att producera olika scenarier. Hur påverkar till exempel strategibaserad omfördelning av resurser till ett visst område företagets framtid? Eller kunde man genom att hämta produktionsdata i realtid till prognosmodellen skapa mervärde för scenarierna och därmed också för beslutsfattandet? Med hjälp av analysmetoder kan man undersöka och jämföra både relationer mellan ekonomiska och icke-ekonomiska data. På detta sätt kan man skapa modeller för orsakssamband och stöd för strategisk budgetering och beslutsfattande. Här kan sedan ekonomiexperterna ta över.

Analys som hjälp för beslutsfattande

  • Analysmetoder kan användas både för att undersöka och jämföra relationer mellan ekonomiska och icke-ekonomiska data, vilket är till hjälp i beslutsfattandet.
  • I situationer där man inte har för avsikt att ändra verksamheten ger förutsägande analys den bästa budgeten.
  • Med hjälp av förutsägande analysmodeller kan man producera budgetförslag som utgår från olika lösningar och göra prognoser för hur olika beslut påverkar verksamheten.
  • Med hjälp av optimering kan man hitta det budgetscenario som bäst stöder företagets strategi.