Blogg

Effektiv insamling och analys av data är grunden för flerkanaliga tjänster

Webbtjänster blir en allt viktigare del av kundservicen både på den privata och den offentliga sidan. En bra flerkanalig tjänst förutsätter kunskaper om kundernas beteende som insamlas från olika kanaler. De kan förutom kundens webbplats vara sociala medier, bloggar, nyhetsbrev, appar och köpta medier. Insamlade data som vid behov kombineras med data från närköpsbutiker utgör grunden för bra flerkanaliga tjänster och råvaran för analysens algoritmer.

Web Data Collector (WDC) är en kostnadseffektiv lösning som baserar sig på användning av öppen källkod för insamling av data från olika webbplatser och tjänster på cookienivå. Data lagras på exakt nivå i ett moln eller i kundens eget datalager för omedelbar och senare användning. Det möjliggör en kontinuerlig utveckling av tjänsten utgående från kundens behov, analyser, inriktad marknadsföring och optimering.

En egenskap som ofta är central är att ägandet av data förblir hos kunden. Med tanke på den kommande social- och hälsovårdsreformen är det bra att komma ihåg att WDC just därför lämpar sig utmärkt också för hälso- och sjukvårdsbranschen. För trovärdigheten är det väsentligt att de data som samlats i WDC inte överlåts eller säljs till andra än den kund som samlat data. Så här bevarar man också konsumentkundernas förtroende i en tid då EU:s nya dataskyddsförordning får många kunder att fundera över hur de data som de utlämnat kommer att användas och vilka risker som kan uppstå vid användningen.

I affärsverksamhet är tiden ofta en kritisk faktor både försäljnings- och kostnadsmässigt. WDC:s absoluta trumfkort är snabbheten. Insamlade data fås i bruk efter behov på 1–15 minuter, vilket möjliggör flerkanaliga kanalåtgärder i realtid.

En fördel med WDC är förmånligheten jämfört med de vanligaste konkurrerande produkterna: ibland är priset bara en tredjedel av andra motsvarande alternativ. Till skillnad från gratisversionerna stöter man inte på gränser för varken kapacitet eller egenskaper.

Pricken över i:et är att WDC lätt kan integreras till befintliga rapporteringssystem. Så här går hela ibruktagningsprocessen smidigt, från insamling av data till aktivt utnyttjande av informationen. Vänta inte med att börja samla in data: Det lönar sig att börja samla in värdefulla uppgifter redan idag.

WDC:s överlägsenhetsfaktor

  • Snabb överföring av data: insamlade data fås i bruk efter behov på 1–15 minuter, vilket möjliggör flerkanaliga kanalåtgärder i realtid.
  • Förmånlighet: priset till och med bara cirka en tredjedel jämfört med konkurrerande produkter.
  • Bred tillämpbarhet: WDC möjliggör datas insamling från olika källor förutom webbplats bl.a nyhetsbrev.
  • Data lagras på exakt nivå i ett moln för omedelbar och senare användning: möjliggör bl.a. analyser, exakt hänsyftning, bedömning och optimering.
  • Data överlåts bara i bruk till den kund som samlat data
  • Integreras lätt i de rapporteringssystem som finns marknaden