Blogg

Den artificiella intelligensens utveckling

Vi lever i en tid som hyllar den artificiella intelligensen, vilket lätt kan ge intrycket av uppkomsten av en unik teknologi som tar sina första steg. Rötterna till AI, den artificiella intelligensen eller maskininlärning – hur vi än vill benämna vårt kära barn – går ändå många årtionden tillbaka. Den välkända teknologiska visionären John Launchbury beskriver träffande den artificiella intelligensens utveckling genom tre tidsperioder som inte kännetecknas av separata milstolpar utan snarare utgör ett kontinuum i AI-utvecklingen.

”Informationens hantverksålder” började på 1980-talet när man tog fram "expertsystem” för att avhjälpa vissa utmaningar. De här systemen kunde ur stora datamassor och med hjälp av beslutsträd filtrera fram lösningar på tydligt definierade och avgränsade frågor. Leveransoptimering är ett bra expempel på en fungerande lösning som uppstod på 1980-talet och vars logik nuvarande AI-tillämpningar fortfarande utnyttjar i någon mån. Det är ändå bra att komma ihåg att de dåvarande system inte ännu hade någon som helst inlärningskapacitet.

Nu befinner vi oss i den "Statistiska inlärningens tid”, där maskininlärningen står i fokus. Dess rötter går tillbaka till 1990-talet men vi genomlever nu en revolution i maskininlärning. Hadoop och stordata, s.k. big data, utvidgade maskininlärningens potential dramatiskt. Lagring och behandling av enorma såväl strukturerade som ostrukturerade datamassor har blivit något alldagligt. Maskininlärningen har nått nya höjder, vilket innebär att till exempel förståelsen av flerkanaligt kundbeteende på individnivå eller diverse IoT-applikationer börjar bli en del av vardagen. Ny teknologi, såsom bearbetning av naturligt språk, bildanvändning och robotteknik, öppnar upp för oändliga möjligheter.

Vad kommer hända härnäst? Utvecklingen går mot att den mänskliga hjärnans handlingsmönster i allt högre grad kopieras in i den artificiella intelligensens värld. Målet är att till exempel utöka den artificiella intelligensens kognitiva kapacitet så att den kan tillämpas i vidare utsträckning, exempelvis inom områden som förutsätter krävande slutlednings- och förklaringsförmåga. Låt oss kalla perioden för "Innehållsförvärvets tid". Vi står på randen till den här tidsåldern och tar våra första stapplande steg mot en okänd men otroligt intressant framtid lite längre upp mot stjärnorna. Ha en intressant resa!