Blogg

Data och analys nycklar till kundlojalitet


Vi lever i en tid av exponentiell utveckling: datamängden ökar med tilltagande fart oberoende av värdekedja. Nycklarna till ett företags framgång utgörs allt oftare av förmågan att förstå datainformationens värde och förmågan att förädla datamassan så att den stöder beslutsfattandet. Den tiden är förbi, då man ledde med magkänsla.

Analysen är kärnan i en framgångsrik webbhandel

Även om det länge har talats om att utnyttja data och analys, är ett övergripande utnyttjande av dem i företagen ännu överraskande ringa. Till exempel i detaljhandeln kunde ännu för någon tid sedan verksamheten ledas utifrån de inhemska genomsnittskundernas behov och s.k. lång erfarenhet. Det går inte längre. Digitaliteten har öppnat gränserna för global konkurrens. På den nordiska marknaden kommer det hela tiden in fler webbutiker baserade på starkt analytiskt kunnande och de ger ingen kompensation. Utan analys är det svårt att konkurrera med dessa webbutiker som har brett sortiment, lockande tjänstedesign och djup kundförståelse.

Från pushmarknadsföring till individuell pullmarknadsföring
Att uppfylla kundernas behov på ett naturligt sätt och vid rätt tid samt att överträffa förväntningarna i en värld av splittrad konsumtion förutsätter kundförståelse. En långsiktig uppbyggnad av en kundrelation lyckas inte utan insamling, förädling och berikning av kunddata över alla kanaler. Målet är enkelt: att stöda kundens köpstig under hela köpprocessen, vilket betyder att man från pushmarknadsföring övergår till ett pulltidevarv som utgår från kunden. Gentemot kunden kan det här synas till exempel som ett mer träffande service- eller kampanjbudskap eller som ett produkt- eller serviceavtal som möter det regionala behovet. Vinnaren är den som lyckas svara mot kundens behov med rätt innehåll, vid rätt tid, till rätt pris och i rätt kanal.

Att leda med kunskap är ett strategiskt val

En omfördelning av marknaden pågår. En analytisk konkurrenskraft som baserar sig på data är ett strategiskt val, med vilket man kan svara på marknadsförändring. Men resultat uppkommer inte av sig själva. Insamling, förädling och utnyttjande av data i en långsiktig uppbyggnad av en kundrelation kräver resurser och tid. Teknik och kompetens finns redan. Nu är det dags att fatta beslut och gå in för att leda med kunskap.

Antti Syväniemi, CEO, Houston Analytics