Blogg

Cogniware ger en helhetsbild av kundrelationer och sköter vid behov rapporteringsskyldigheter

Kundinformation är ofta spridd i olika databaser, vilket gör det svårt att få en helhetsbild. Att ta fram information kan kräva mycket sökning i e-post, crm-programvara, fakturor, avtal... Din tid går åt till datainsamling när du borde koncentrera dig på viktigare saker, exempelvis på att få en helhetsbild av kundrelationen inför ett möte. Som tur kan det här tråkiga rutinjobbet enkelt “outsourcas” med verktyget Cogniware som utför kartläggningen automatiskt, snabbt och tillförlitligt.

Cogniware är ett system som söker både strukturerad och ostrukturerad information som klassificeras som personuppgifter i företagets datasystem och filer. I praktiken samlas informationen från CRM, andra interna system och olika dokument, efter vilket data identifieras, ordnas och lagras. Cogniwaremöjliggör dessutom omfattande och transparent underhåll av data. Vid behov kan underhållet omfatta hela kundregistret. Systemet är ett lysande verktyg för alla som arbetar i kundgränssnittet.

Å andra sidan är Cogniware ett nyttigt verktyg också med tanke på GDPR. EU:s dataskyddsförordning (GDPR) syftar till att öka nivån för skyddet av personuppgifter och säkerställa enskildas rätt att kontrollera personuppgifter som behandlas och att de behandlas på ett korrekt sätt. För en aktör som behandlar personuppgifter innebär detta bl.a. skyldighet att vid begäran ge kunden en rapport över hans eller hennes uppgifter i aktörens register. Beroende på vilka och hur många system företaget använder kan rapporteringsprocessen bli arbetsam. Cogniware lämpar sig utmärkt också för rapportering och är därför ett smidigt GDPR-rapporteringsverktyg.

Vill du få en helhetsbild av dina kundrelationer snabbt och enkelt? Ta då en titt på vår video!

http://blogg.houston-analytics.com/blogg/cogniware-gdpr-explorer