Blogg

Ett verktyg för hantering av uppgifter och rapporter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR

EU:s nya dataskyddsförordning som träder i kraft i maj kommer att förändra hanteringen av personuppgifter och därtill anslutna processer. Förordningen betyder inte att utnyttjande av personuppgifter upphör, utan syftet med de nya kraven är att förbättra EU-medborgarnas tillit till att deras personuppgifter behandlas på tillbörligt sätt. Målet är att när EU säkerställer medborgarnas rättigheter till sina egna uppgifter och deras tillbörliga behandling, vågar flera ge sina uppgifter inom EU-området också till exempel i gränsöverskridande näthandel.

Medborgarens rätt till sina uppgifter ligger i kärnan för EU:s dataskyddsförordning. För en aktör som behandlar personuppgifter innebär detta bl.a. skyldighet att vid begäran ge medborgaren/kunden en rapport över hans eller hennes uppgifter i aktörens register. Beroende på system och deras mångfald kan rapporteringsprocessen bli arbetsam.

Lyckligtvis finns det ett verktyg som inte bara underlättar rapporteringen utan också möjliggör ett täckande och transparent upprätthållande av registren. Önskade ändringar, raderingar och specificeringar kan göras både för en enskild kund/medborgare och vid behov för hela registret.

Verktyget heter Cogniware GDPR Explorer, powered by Cogniware. Det är ett system som söker både strukturerad och ostrukturerad information som klassificeras som personuppgifter i företagets datasystem och filer. I praktiken samlas informationen från CRM, andra interna system och olika dokument, efter vilket data identifieras, ordnas och lagras.

Efter detta behövs bara ett par klickningar för att skapa en rapport som krävs i EU:s dataskyddsförordning. När man använder Cogniware GDPR Explorer behöver man inte ha mardrömmar om kommande rapportförfrågningar.

juha.raunama@houston-analytics.com  p. +358 40 084 5908.

 http://houston-analytics.com/sv/kontaktuppgifter/

https://youtube.com/watch?v=jOtBSpeLuqE