Blogg

Vad innebär artificiell intelligens för marknadsföringen?

Med hjälp av artificiell intelligens blir marknadsföringsautomation en ständigt pågående, självlärande dialog på individnivå, där datorn sköter en optimal sammanställning av innehållet samt inriktar, tajmar och väljer kanal för den.

Artificiell intelligens frigör därmed marknadsföringsresurser avsedda för analys av kundbeteende och sammanställning samt inriktning av olika typer av marknadsföringsinnehållet till det som är väsentligt, dvs. planering och produktion av kreativt innehåll! Arbetsdryga rutiner går till historien samtidigt som reklamens träffsäkerhet och effektivitet ökar.

Marknadsautomationslösningen Armstrong One med artificiell intelligens har analysmodeller för kundernas köpbeteende som utnyttjar regelbundenheter hos historiska uppgifter på kundnivå. De plockar ut en optimal kombination av innehållet och förändrar på det sättet marknadsföringen till service. Artificiell intelligens innebär en ny era för marknadsföring.

PRÖVA PÅ FRAMTIDEN NU!