Blogg

Armstrong Ones hjärna har trimmats med SPSS

Som i människokroppen, där hjärnan har en viktig uppgift i att styra andra organs funktion genom att hantera information som andra organ samlar in, är hjärnan – analyshjärnan – också i Armstrong One i processens kärna. Sinnena bakom Armstrongs tankearbete är visserligen webb-, försäljnings- och beteendedata, men Armstrongs minne är överlägset jämfört med det mänskliga minnet. Det minns ofelbart vem som är vem samt vad man klickade på eller köpte och när. Armstrong One är dessutom överlägset intelligent: den kan också räkna ut vem som gjorde vad och varför. Det viktigaste är ändå att Armstrong ser vad någon kommer att göra i framtiden och när.

I praktiken består Armstrong Ones hjärna av virtuella processorer i molnet. Dessa är dock inte vilka processorer som helst, utan intelligenta processorer som använder IC-kretsar och som Houston Analytics programmerat med IBM:s SPSS Modeler. Beroende på hur kundens resa ser ut varierar modellernas komplexitet från traditionella scoringmodeller till kombinationer av churn- och associationsmodeller. De flesta modeller är självlärande, vilket betyder att de med tiden förbättrar sig själva på egen hand. När modellen alltså får mera information om hela kundkretsen kan den identifiera den, vilket gör prognoserna mera träffsäkra. På så sätt är modellerna alltid aktuella.

De analytiska modellerna i Armstrong Ones hjärna är alltså prognostiska. I dem används historisk information för att hitta regelbundenheter som används för att beräkna köpbeteendet. Allt detta görs med löpande uppdaterad data på personnivå. Eftersom analyserna är inbyggda i Armstrong Ones koncept, behövs inga långa förberedelser för att starta en kampanj. Tack vare den intelligenta hjärnverksamheten och den smidiga marknadsföringsautomationen får hobbyryttaren Lisa som klickade på ridhjälmar föregående kväll ett erbjudande om en hjälm som intresserar just henne och gymnasieeleven Kalle ett erbjudande om ett skyddsfodral som passar hans nya surfplatta.

Man skulle kunna tro att verktyg som innehåller prognostiska analys- och optimeringsegenskaper sätter fart fart på den digitala marknadsföringens utveckling – förbättrar träffsäkerheten och därmed effekten. Detta har dock inte skett i någon större utsträckning. Året är 2016, men marknadskommunikationen består fortfarande ofta av massutskick med erbjudanden med rabatter: -30 %, - 40 % till och med -50 %. Kampanjen anses vara riktad om man har använt ålders-, köns- och kanske även områdesbegränsning i distributionen. Verkligen innovativt och effektivt – eller är det? Förutom detta tar kampanjarbetet värdefull tid från hjärnorna på marknads- och IT-avdelningarna - arbete som kan ersättas med automatiserad analys. Hjärngymnastiken i kampanjerna kunde lämnas till en överlägsen analytisk hjärna, dvs. Armstrong One, och tiden som blir över kunde användas till att göra mer produktiva saker – som att finslipa kampanjidéer.