Blogg

Arbetsglädje syns i resultatet

Jag var på väg för att träffa en potentiell samarbetspartner och förberedde mig genom att på förhand läsa om företagets värderingar. De fanns förstås på webbplatsen: ärlighet, tydliget, arbetsglädje och lönsamhet. Mitt undermedvetna spann vidare på tankarna om arbetsglädje och temat kom naturligt upp till diskussion. Trots att jag i början var lite skeptisk lyckades vd:n övertyga mig om att arbetsglädje är en verklig värdering hos dem och har betydelse för resultatet.

Att kundnöjdhet är viktigt är något man vet sedan många år tillbaka, men personalens arbetstillfredsställelse är något som ofta förbises. Resultaten från den årliga enkäten om arbetstillfredsställelse ligger och samlar damm.

Till all lycka för alla oss som arbetar är det en växande trend att satsa på personalen och motivering av arbetstagarna. Ett huvudtema på NRF Retail’s BIG 2017, ett av de största evenemangen inom handeln i USA, var till exempel framtidens personal, “Tomorrow’s Workforce”. I runda bords diskussionerna konstaterades kända fakta: det är mycket mer lönsamt att behålla kompetent personal än att hela tiden rekrytera och utbilda nya arbetstagare. Det lönar sig alltså att satsa på arbetstillfredsställelse.

I samband med investeringar görs alltid en uppföljning av insatser och resultat. Därför behöver man också i samband med insatser för personalen veta hur effektivt satsningarna fungerar, dvs. vilken påverkan de har på arbetstillfredsställelsen och genom den på resultatet - vare sig det handlar om bättre planering av arbetspass, utbildning eller utveckling av arbetsmiljön. Det räcker inte med en enkät om arbetstillfredsställelse en gång om året. De mest framgångsrika företagen har tagit modell av system för mätning av kundnöjdhet.

Ikea har t.ex. i flera länder tagit i bruk HappyOrNot-smileys för att lyssna på medarbetarna, inte endast kunderna. Sur och glad gubbe mäter arbetstillfredsställelsen och motivationen efter arbetsdagens slut i personalutrymmena. Med hjälp av information i realtid om nöjdheten är det möjligt att snabbt reagera på problem som uppstår i arbetsgemenskapen och uppehålla ett bra arbetsklimat.

Aktuella analysmetoder gör det möjligt att använda information om arbetstillfredsställelse fortlöpande för utveckling av verksamheten. Informationen från nöjdhetstermometern kan kombineras med andra viktiga mätare, t.ex. kundnöjdhet och försäljning. Man har t.ex. lyckats utveckla planeringen av arbetspass så att den bättre stöder både personalens nöjdhet och affärsverksamhetens resultat, och på så sätt skapat en god cirkel.

Arbetstillfredsställelse är ingen lätt kontroll. Man måste kunna orientera rätt redan i rekryteringsskedet, där misslyckanden i vår tid som präglas av sociala medier i värsta fall kan påverka företagets image och kundnöjdhet. Därför blev jag glatt överraskad över att finländska Talentadore fanns med på tidskriften Talouselämäs tio-i-topp lista över lovande start up-företag. Talentadores virtuella rekryteringsassistent kommunicerar med hjälp av artificiell intelligens personligen med varje sökande och berättar hur rekryteringen framskrider och ger konstruktiv feedback. Enligt vd Saku Valkama är arbetssökandena kunder och ska bemötas därefter. Det stämmer fullständigt – särskilt inom handeln.

Med hjälp av teknik och informationsbaserat ledarskap kan vi idag bygga upp och uppehålla bra arbetsgemenskaper. Det främjar arbetsglädjen och skapar en positiv arbetsgivarimage. Det lönar sig alltså att vara nyfiken och prova på olika applikationer och testa hur de fungerar. Kanske hittar du ett guldkorn bland dem.

Artikeln har publicerats i tidskriften Kehittyvä Kauppa 3/2017