Blogg

År 2018: Mörka data avslöjar kundtrender

Affärsverksamheten har gått från produktionsinriktad till kundnära verksamhet. Service i realtid och individualiserade tjänster hör till hörnstenarna för framgång. Att stirra i backspegeln och producera kvartalsrapporter räcker alltså inte längre. De som kommer att vinna nu är de som bäst förmår att tolka kundtrender – och alltså se in i framtiden. Därför går kursen snabbt uppåt för mörka data.

Mörka data består ofta av ostrukturerad data som man får ur exempelvis sociala medier, via kundservice, videor, pdf-dokument eller genom sensorer. Att förstå mörka data är utmanande men samtidigt en möjlighet till en betydande konkurrens på den snabbt föränderliga marknaden. Enligt en undersökning som Econsultancy genomfört består upp till 80 procent av ett företags data av mörka data – och redan en tredjedel av dessa, om de används rätt, kan ge mervärde åt affärsverksamheten. För närvarande är mörka data, såsom namnet antyder, till största delen dolt för företagen: enligt uppskattning utnyttjas endast cirka 0,5 procent av denna dataresurs.

År 2018 kommer dock att förändra verksamhetskulturen vad gäller kunskapsutnyttjande i det här avseendet. Vi har en mycket liknande situation i färskt minne. Då satte datalagring till en bråkdel av behandlingskostnaden stordata, s.k. big data, på den allmänna agendan. Tack vare den teknologiska utvecklingen kan även mörka data enkelt sättas under analys av artificiell intelligens. Ett befintligt verktyg heter IBM i2/Wex-bron – ett språkligt missfoster som i tolkning ger vid handen att verktyget Watson för ostrukturerade data nu med Cogniware integrerat kan kopplas till analysverktyget i2. Enkelt och användbart!

Teknologin kan dock inte ensam lösa de utmaningar som affärsverksamheten står inför eller välja en optimal utvecklingsriktning. Det viktiga är att ställa de rätt frågor, dvs. att finna just de punkter som är kritiska för den egna affärsverksamheten och som man vill finna svar på genom att borra in sig i datamaterialet. Låt alltså 2018 bli genombrottet för frågor som när innovativt tänkande och för utnyttjandet av mörka data!