Blogg

Analytikerns funderingar - Få fisken på kroken och lägg ut analysnätet

Fiske har genom tiderna har varit en av de viktigaste näringsgrenarna. Under tidens gång har bra fiskare lärt sig känna sin omgivning och lagbundenheter i hur fiskar rör sig och var det nappar. Branschen utveckling har fört med sig moderna fiskedrag och nät, men ändå saknas något avgörande: fisken gäckar fortfarande fiskaren.

I fiske är den avgörande kombinationen position-tid-fiskedrag. Genomsnittsfiskaren låter mer eller mindre magkänslan avgöra. Kunde det vara annorlunda? Skulle det vara möjligt att trygga Petri fiskafänge på förhand? Vi glömmer dynamitfiske och produktutvecklingen av spinnspön och nät. Vi tar i bruk skapande fantasi. Vi ska göra något alldeles nytt, något modernt...

Borde vi börja med att tillgodogöra oss tyst kunskap? Min vän Seppo – om man nu överhuvudtaget kan lita på historier som en fiskare berättar med ett leende på läpparna – fick med ett blått medelstort fiskedrag förra veckan och föregående vecka sju gösar vid en udde nära stranden. Under de föregående dagarna hade det rått mycket kraftiga västvindar, på fångstdagen hade det varit vindstilla och varmt för årstiden. Medlemmar i den lokala fiskeföreningen styrkte Seppos berättelse med sina berättelser.

Vi står inför en lösning för att trygga Petri fiskafänge: tyst kunskap ska omvandlas till data och analyseras som förutsägelser. För den traditionella fiskebranschen skulle det här innebära en liten datatsunami: fiskarnas redskap och verksamhet skulle kopplas till industriellt internet tillsammans med timestamp och väderhistorik. I praktiken skulle fiskeredskapen förses med sensorer: Fiskedraget skulle vara försett med en accelerometer och en mekanisk brytare som mäter hur fisken nappar samt en tryckmätare som mäter djupet. Till rullen skulle det kopplas sensorer som samlar in uppgifter om fiskelinans spänning, draghållfasthet och hastigheten på linupptaget. På spöet skulle det också finnas mätare för väder, position och tid samt en liten inbäddad dator, som skulle ge varje kast ett id och koppla draget till id:t. Om en fisk nappar, sparas fisksort och vikt i databurken.

Om dessa datasensorerade fiskeredskap användes av tio tusentals eller till och med miljontals fiskare skulle den datatsunami som behövs ha uppkommit. Utifrån data kunde en prediktiv neuronnätsmodell uppbyggas, som skulle överträffa fiskarnas magkänslemodell och visa, vad det är som säkerställer fiskefångsten i dag. Modellen kunde förankras i en mobilapplikation, så att alla fiskare som använder appen skulle se, var det lönar sig att fiska vid vilken tid och med vilken redskapsuppsättning. Petri fiskafänge skulle vara garanterat!

Efter detta börjar den skapande fantasin övergå i moraliska funderingar, då man balanserar mellan glädjen som fritidsfisket ger och överfiske. Kanske Seppo även i fortsättningen får berätta sina fiskehistorier för kompisarna – tro dem den som vill.

Joonas Isoketo, Chief Analyst, Houston Analytics

Houston Analytics är grundat av experter inom informationsbaserat ledarskap. Genom att kombinera data med beslutsfattande lotsar Houston Analytics sina kunder till marknadsledare inom sina branscher.