Blogg

Amazon har överväldigande förmåga att utnyttja kunddata

I början av sommaren när den amerikanska nätbutiken Amazon förvärvade den ekomatspecialiserade Whole Foods Market som säljer för fyra miljarder per år nådde vågorna ända till Europa. Ska näthandlaren som ursprungligen sålde böcker nu på allvar expandera till matvaruhandeln? Den största tumulten, till och med rädslan, var tydligast på Amazons hemmaplan i USA. Men varför?

Amazon har växt till en gigant på nästan 140 miljarder dollar och erövrar marknaden även i Europa. Farten är hög: inom den närmaste tiden förutspås Amazon växa med 20 % årligen. Framgången ä baserad på plattformsekonomi, dvs. en elektronisk marknadsplats där företaget redan har ett par miljoner samarbetspartner. Till exempel på amazon.uk:s webbplats kan man redan hitta många bekanta nordiska aktörer.

Men utgör näthandlarens expansion till kvartersbutikshandeln ett hot mot traditionella aktörer? Bakom rädslan ligger Amazons överlägsna förmåga att utnyttja sina enorma produkt-, distributions- och kunddata. Nu fruktar man att Amazon får ett förkrossande konkurrensfördel genom att förena data från kvartersbutiker med näthandelsdata. Å andra sidan samarbetar Amazon redan i dag med flera matbutikskedjor. Den nya mathandlaren expanderar alltså inte till helt främmande vatten.

Genom effektiv logistik, enorm volym och precis kundinformation kan flerkanalsjätten ändå betjäna sina kunder bättre än förut – och konkurrera med priser. Effekten med utnyttjandet av data avspeglas i att Amazon uppskattas förtjäna 35 % av försäljningen med hjälp av produktrekommendationer till kunderna. Ett övertygande bevis på betydelsen av att utnyttja information!

Bakom rädslan för Amazons expansion skymtar samma slags priskrig som man redan har sett i fråga om kläder, elektronik och flera andra konsumtionsvaror. Även om man inte kan skylla allt på näthandelsjätten, förklaras en del av varuhusens globala kris med näthandelns tillväxt.

Inte ens i Norden, långt från Amazons hemmaplaner, lever man i sin egen bubbla längre. Om utbudet möter efterfrågan, priset är konkurrenskraftigt och logistiken fungerar torde konsumenten inte ha någonting emot att också beställa mat av nya aktörer på nätet. Näthandelns andel förutspås växa till tio procent i år globalt. Tillväxten kommer att vara snabb också för mathandelns del. Vi lever i intressanta tider!