Blogg

Affärsprocesser mitt uppe i en stor förändring

General Electrics VD Jeff Immelt summerar nuläget väl: ”If you went to bed last night as an industrial company, you’re going to wake up this morning as a software and analytics company.”

Så här under årets första dagar surrar frågor om framtiden i tankarna: Vad kommer 2019 att föra med sig? Hur kommer företagsklimatet och konkurrenssituationen i branschen att förändras? Är vi redo för den digitalisering av affärsverksamheten som Jeff Immelt så slående beskriver och för de förändringar den för med sig? Hur kommer alltså Digital Transformation att utmana oss i praktiken?

Digitaliseringen av affärsverksamheten handlar inte om ett projekt som kan genomföras en gång för alla utan om en kontinuerlig process som innebär att kundservicen utvecklas, processer effektiveras och, i bästa fall, att ny affärsverksamhet skapas. De flesta företag har redan slagit in på digitaliseringens väg. En del trögt, andra med fart. För dem som ännu funderar på starten är den främsta frågan ofta: Hur kommer man igång? Vilket är det första steget?

Det viktigaste är förstås att fundera på vad man vill uppnå. Vilket mervärde eftersträvar man genom digitaliseringen av kundservicen eller processerna? När detta klarnat är utnyttjandet av data nästa steg. Med analys öppnar data upp för helt nya dimensioner, såväl i fråga om att förstå kunderna och således kunna erbjuda service som när det gäller att effektivera processerna. Det kan lika väl handla om ekonomi- eller personalförvaltning som om processer inom produktion eller marknadsföring. Också en elefant kan ätas bara man äter den bit för bit.

Jag tror ändå att 2019 blir ett genombrottsår för den artificiella intelligensen i Finland. Praktiska, pålitliga AI-lösningar som utnyttjar data effektivt kommer att gagna affärsverksamheten och därigenom allas vår vardag. Det finns gedigen toppkompetens inom AI i Finland. Genom att dra nytta av den kan vi förbättra vår konkurrenskraft också på den internationella arenan.

Man måste ändå komma ihåg att digitalisering, exempelvis i form av genomdrivandet av AI-lösningar, inte bara handlar om IT-projekt utan ofta om en vidsträckt förändring i kulturen. Förutsättningen för att man ska lyckas är att man får slut på silotänkande som kan ha förankrat sig i organisationen. Det räcker inte att de som deltar i beslutsfattandet på olika nivåer förstår de nya verksamhetssätten, utan hela organisationen måste använda ett gemensamt språk. Endast så kan den kunskap som uppstår genom analys eller exempelvis artificiell intelligens användas till nytta för beslutsfattandet i alla processer och på alla nivåer. När vi når den här punkten är vi redo för kommande års ökande konkurrens och de utmaningar som det kontinuerliga behovet av förändringar i affärsverksamheten för med sig.

Lycka till och många insikter på er digitaliseringsresa