Blogg

2016 – Förändringarnas år för handeln

Omvälvande förändringar och möjligheter ligger framför oss som arbetar inom handel. Den förändringskraft som skakar om handeln med tilltagande fart är digitaliseringen. Dess betydelse för handelns strukturer och konkurrenskraft är på lång sikt den mest dramatiska – och dessa förändringar kan endast hanteras på ett kontrollerat sätt genom att utnyttja data, information och analyser. Den tiden då man förlitade sig på magkänsla är ohjälpligt förbi.

Digitaliseringen intar de fysiska butikerna

För närvarande innebär digitaliseringen inom handeln främst försäljning och marknadsföring via multipla kanaler samt en förbättring av träffsäkerheten. Varje butikskedja med självaktning har en webbutik och de flesta använder sig aktivt av digitala marknadsföringskanaler sociala medier Över hela linjen är de inhemska webbutikernas försäljning stadd i tillväxt, men det finns tyvärr ingen orsak till ”segergester”: Enligt TNS Gallup är de utländska aktörernas andel av webbförsäljningen fortfarande närmare hälften. Vi har alltså mycket arbete och tårar framför oss ännu. Men också möjligheter.

Av den digitala revolutionen som väller in i handelsbranschen har vi upplevt bara de första virvlarna. IoT (Internet of Things) kommer att förändra även handelns processer. Centralt i IoT är tanken, att apparater och maskiner kommunicerar via datanätet och samlar in data om sina funktioner och sin miljö som med analysens hjälp kan förädlas för att styra funktioner och processer – och därmed förbättra tjänsternas värde för kunden. Ett bra exempel på en applikation är ”knappar för kompletteringsorder” som webbutiken Amazon erbjuder primekunderna tillsammans med varor som ofta behöver kompletteras. En ”beställningsknapp för tvättmedel” kan till exempel monteras på tvättmaskinens panel, därifrån beställningen enkelt skickas direkt till webbutiken med ett knapptryck. Eller Samsungs kylskåpsapplikation, med vilken kunden kan kontrollera innehållet i sitt kylskåp direkt med sin telefon. Inga inköpslistor eller minneslappar behövs längre!

Olika slags sensorer, som idag används inom industrin för att de effektiverar och övervakar processer, kommer med tilltagande fart att hitta sin plats även i butikerna. Till exempel sensorer placerade i kylanläggningar som säkerställer rätt temperatur för varorna och säger till när det är dags för service. En sensor som monteras på en dörr kombinerad med inköpsdata berättar vilken butikens kundkonvertering är, alltså hur många som handlar i butiken av kunderna som kommit in. Värdefull information för en utveckling av butikens exponeringar och marknadsföring i realtid.

Det manuella arbetet vid inventering av en butik är bekant för alla. Jag är säkert inte den enda som väntar på att priserna på RFID-taggar ska sjunka till en nivå som gör massanvändning möjlig. Vad skulle vara enklare än att följa med lagervärdet online? På basis av informationen kunde det t.ex. sättas fart på försäljningen av en vara som omsätts långsamt omedelbart genom att justera priset eller byta exponeringsplats. Bekant från webbhandeln!

Eller varför inte samtidigt visa kundutlåtanden från webbutiken intill produktens pris när man övergår till elektroniskt prismärkning – verklig nytta av olika kanaler. Det skulle bli lättare att välja många produkter, om kunden inte längre behövde gå in på webbsidorna för att se andra kunders bedömningar av produkterna. Även det en förbättring av kundupplevelsen.

I webbhandeln lär man sig snabbt av kundens klickningar och utvecklar online-utbudet så det blir bättre och mer individuellt. Nu kan samma logik tillämpas även i fysiska butiker. Användningen av positioneringsteknologi i butiksbesökarnas mobila enheter som baserar sig på Wi-Fi- eller bluetooth-data håller snabbt på att bli vanlig. Med hjälp av mobildata kan kundernas väg genom butiken följas: kundstråk, gångar som används, stopp på olika avdelningar, tid som används mellan hyllskeppen osv. Goda erfarenheter har fåtts framför allt i USA och Storbritannien. På så sätt kan alltså snabb reaktionsförmåga och online-utveckling som är bekant från webbhandeln införas i den fysiska butikens vardag.

År 2016 kommer att erbjuda handeln massor av nya möjligheter, men även utmaningar. Fokus ligger fortfarande på förståelsen för kundens behov och köpbeteende samt i allt högre grad på data och analysteknik – en optimering av verksamheten.

Tuulikki Markkula, Senior Advisor, Houston Analytics